Ronald Weinland

AKTE VAN BESCHULDIGING

Dit is mijn reactie op de aanklacht die tegen mij loopt. De beschuldiging luidt als volgt: het gebruik van Kerkfondsen voor privé-doeleinden, bovenop mijn normale salaris, waarbij men beweert dat ik geen belastingen over dat geld betaald heb.

Ik heb dit artikel een paar keer herschreven, omdat deze hele kwestie voor mij nogal moeilijk te verteren is. Ik heb met het plaatsen van dit artikel op mijn website gewacht tot ik de volledige details van de aanklacht te horen heb gekregen. Het is niet fijn, omdat het gewoon veel tijd kost om alle informatie te ontvangen waarop de aanklacht gebaseerd is. Hoewel wij al sinds 2008 weten dat er een onderzoek tegen ons loopt, is het nogal moeilijk te begrijpen waarom precies.

Men heeft eigenlijk geen poot om op te staan om deze zaak aanhangig te maken. Dit onderzoek, dat al een aantal jaar aan de gang is, is moeilijk te begrijpen, vooral omdat wij nooit enig bericht hieromtrent van de belastingdienst ontvangen hebben. Er is nooit een verzoek tot verificatie ingediend, waaraan wij natuurlijk volledig meegewerkt zouden hebben. Wij hebben altijd onze belastingen correct willen invullen. De Kerk heeft een uitstekend advocatenteam en een speurder, die heel hard werken om de Kerk en mij te verdedigen.

Omdat de mens toch de neiging heeft te geloven wat hij wil, heb ik besloten dat het plaatsen van een artikel op mijn website niet de manier, noch de plaats is, om deze problemen aan te pakken en dat ik volledig gebruik zal maken van ons rechtssysteem en de rechtbanken om dit te doen.

Laura en ik beseffen heel goed dat wij tweeën dit moeten doorstaan als deel van het werk waarin wij geloven, dat ons door God in deze eindtijd gegeven is. Wij zullen blijven doen wat we altijd gedaan hebben, sinds wij in 1981 als dienaars in Gods Kerk aangesteld werden. Dat is meer dan 30 jaar dienaarschap in Gods Kerk. Wij hebben altijd nagestreefd om getrouw en ijverig God en Zijn Kerk te dienen. Onze plannen zijn niet veranderd en wij zullen blijven doen wat wij nu doen, namelijk de samenkomsten van de Kerk bezoeken, die overal in de VS en andere landen gehouden worden.

Het is waar dat de Kerk gedurende een aantal jaar geld op een Zwitserse bankrekening had staan. Maar het is ook waar dat dit duidelijk aan de Kerk kenbaar gemaakt werd, nog voor er ooit een rekening in Zwitserland geopend werd. (zie www.cog-pkg.org Audiosectie, preek van 28 december 2002, getiteld Planning Ahead). Zoals vermeld in die preek stond die bankrekening op mijn naam, maar ook op iemand anders naam; iemand (een evangelist) die als gevolmachtigde van de Kerk op elk moment volledige, wettelijke toegang had tot deze Kerkfondsen.

Aangezien wij ervan overtuigd waren dat het jaar 2008 het begin was van grote problemen voor deze wereld, die uiteindelijk zou leiden tot een complete wereldwijde economische ineenstorting, begonnen wij toen honderdduizenden dollars te investeren in advertenties om mensen te waarschuwen voor wat komen zou. Die Kerkfondsen werden allemaal teruggebracht naar de Verenigde Staten en daar gebruikt voor deze advertenties.

Dit artikel geeft mij eveneens de gelegenheid om onze lezers te herinneren aan twee belangrijke doctrines van de Kerk. De eerste gaat over het betalen van tienden en belastingen. De tweede doctrine is dat de Kerk onderwijst wat het betekent om een ‘goed burger’ te zijn in het land waarin wij wonen.

Wat betreft de eerste van die twee doctrines waarnaar verwezen, geloven wij in het betalen van tienden en offerandes, zoals zoveel andere Christelijke kerken en het Jodendom ook geloven. Wij geloven in de opdracht van Jezus Christus: ‘Geef aan de keizer wat des keizers is (belasting betalen aan de overheid) en aan God wat van God is (tienden en offerandes).’ Leden van Gods Kerk dienen even toegewijd zijn in het getrouw betalen van tienden aan God, als zij getrouw aan God moeten zijn in het betalen van hun belastingen aan de overheid die over hen gesteld is.

Inzake de tweede doctrine waar ik naar verwezen heb, kunt u op de website lezen wat de Kerk onderwijst over wat het betekent om ‘een goed burger’ te zijn. Vooral naarmate wij dichterbij het einde van de 3 ½ jaar van deze eindtijd komen. En dit temeer naarmate wij dichterbij het einde van de laatste 3 ½ jaar van deze eindtijd komen. De uitleg hiervan staat op de FAQ pagina van de Kerk, onder de titel ‘Onderwerpen’ doorklikken naar ‘Onderdaan van een land’.

De Kerk blijft God getrouw en God leidt ons en vecht onze strijd voor ons. Inderdaad kijken wij naar God en Zijn Zoon Jezus Christus om ons leiden op onze weg en ons te verlossen.