Ronald Weinland

De 70 Weken Profetie

Dit artikel is geschreven om de profetie van de 70 weken, uit Daniel uit te leggen en om iedereen te informeren dat er een nieuw interview op de website geplaatst is, dat ik vandaag gegeven heb aan het radiostation WCEM 1240 AM, in Cambridge, Maryland met als gastheer Cleveland Rippons.

Aan het eind van vorig jaar hebben wij een advertentie geplaatst voor het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ waarin ik mijzelf als auteur voor geïnteresseerden beschikbaar stel voor interviews. Wat we nu meemaken weerspiegelt de tijd waar wij nu in leven. Het doet mij denken aan wat de Kerk doorgemaakt heeft tijdens de apostase in 1994. De Kerk was zelfgenoegzaam en lethargisch geworden voor de vele waarschuwingen die er gegeven waren over wat er zou gaan gebeuren.

Vandaag de dag is de Verenigde Staten diezelfde kant opgegaan, zij is zelfgenoegzaam en lethargisch voor de waarschuwingen die gegeven worden inzake een komende wereldwijde economische ineenstorting, en tevens worden de wereldwijde voortekens vergoelijkt en afgewezen. Men hoort zelden de waarheid, die in andere delen van de wereld wel naar boven komt, de media zelf is diep in slaap.

Wie trekt zich er iets van aan dat miljardair en investeerder George Soros vandaag verklaart heeft dat ‘de crisis in Europa erger is dan de crash van 2008.’ De houding die men aanneemt, als men zo iets hoort is: ‘dat heeft geen invloed op mij!’ Maar het zal spoedig iedereen raken.

Wie begrijpt of trekt zich iets aan van zo’n artikel vandaag de dag? Er staat: ‘De Europese Banken hamsteren cash geld.’ Het is

Het is akelig, maar slechts weinigen weten of trekken zich er iets van aan wat de gevolgen zijn van het feit dat die banken op hun geld blijven zitten, ze stoppen het nog liever in de Europese Centrale Bank dan het geld te laten rollen.

En wie maakt zich eigenlijk zorgen over Iran? Wie trekt er zich iets van aan? In een artikel dat vandaag verschenen is, staat dat de Iranese rente gestegen is tot 20% om hyperinflatie te bestrijden. Wie trekt er zich iets van aan dat er vandaag een Iranese nucleaire wetenschapper gedood is door een bomexplosie. Dit is de ‘ver van mijn bed show’ voor ons, het heeft toch geen invloed op ons leven. Maar zeer binnenkort wel! Wat gaat Iran doen, als de sancties verder worden aangescherpt en het wapengekletter om haar heen luider wordt? Wanhopige mensen doen wanhopige dingen om aan de macht te blijven, vooral als in landen om hen heen regeringen omvergeworpen worden of op het punt staan omvergeworpen te worden.

Verschillende nieuwsartikelen in andere delen van de wereld richtingen zich vandaag op de inzet van Amerikaanse troepen in Israël. Weinig of niets is hierover bekend bij de Amerikaanse nieuwsmedia. In de ‘Stars and Stripes’ van vandaag staat het volgende artikel: Heidelberg, Duitsland: In wat aangekondigd wordt als de grootste en belangrijkste militaire oefening ooit, uitgevoerd door de VS en Israël, wordt een raketschild getest, volgens het Amerikaanse ‘European Command’ (EUCOM)

‘EUCOM ambtenaren weigeren mede te delen wanneer de ‘Sober Challenge 12’ zal plaatsvinden, maar de timing van de aankondiging van deze oefening in de Israëlische pers, dat niet nader genoemde Israëlische Defensie ambtenaren citeert, heeft geleid tot speculaties dat deze oefening te maken heeft met de hernieuwde spanningen met Iran over haar nucleaire ambities en recente bedreigingen om de Straat van Hormuz af te sluiten, waardoor bijna 20% van alle olie getransport wordt.’

‘Maar er is geen direct verband’ volgens EUCOM.

Wie houdt wie voor de gek?
En helemaal niemand is bezorgd over wat de Russische media te zeggen hebben. De kop van een rapport dat onlangs gepubliceerd werd in Pravda.ru luidt: ‘Iraanse aftrap naar Wereld Oorlog III’. De Russen hebben samen met de Chinezen uitspraken gedaan die door het westen geien worden als retoriek betreffende een op handen zijnde WO III. De houding van het Westen met betrekking tot dat soort bronnen, is dat wij het niet echt serieus nemen. Jammer! Wij zouden dat zeer serieus moeten nemen! Volgens de profetie van de Zesde Trompet is men deze oorlog al enige tijd aan het plannen, en zal zij kort voor de wederkomst van Jezus Christus op 27 Mei 2012 uitbreken.

Deze wereld kan letterlijk van de ene dag op de andere dramatisch veranderen. Dat staat nu voor de deur. Maar dit land is in diepe slaap gedompeld. In 2008 was men geschokt door de enorme economische ineenstorting die zich toen voordeed. Men was bang voor wat er met hun beleggingen, pensioenfondsen en de algemene economie zou gebeuren. Op grote schaal gingen banen verloren, veel meer dan de overheid toegegeven heeft. Door simpelweg meer geld te drukken via een een bedriegelijke regeling, gemaskeerd als een legitieme reactie van de regering, genaamd ‘quantitative easing’ heeft de bevolking zelfvoldaan ingestemd met de gevolgen hiervan, zonder echt enig begrip hierover te hebben. De mens reageert op die manier, omdat het makkelijker is voor de menselijke natuur om zelfzuchtig en egoïstisch te reageren en de realiteit en de moeilijke beslissingen en keuzes die daaraan verbonden zijn, te negeren.

Dit alles wordt hier nu opgesomd omdat toen de mensen in 2008 wakker geschud werden door harde realiteit van onze werkelijke economische toestand, zij bereidwilliger waren om de geloofwaardigheid van het boek ‘2008-Gods Laatste Getuigenis’ te overwegen. We adverteerden toen minder maar kregen veel aanbiedingen voor interviews, waarvan we er toen zelfs enkele hebben afgewezen. Maar ondanks onze huidige advertenties (die vandaag begonnen zijn), heb ik slechts 3 interviews aangeboden gekregen; daarvan heb ik er een afgewezen vanwege de mentaliteit en houding van de producer en de interviewer van WGN – Chicago (radiostation)….ik ben zeker dat wij de eerste zijn van de verstrooide Kerk die ooit WGN afgewezen hebben!

De advertentie die we deze keer geplaatst hebben om interviews te genereren, is eigenlijk veel beter dan de advertenties die wij in het verleden gebruikt hebben. Als we in 2008 op deze manier geadverteerd hadden, zou de reactie veel groter geweest zijn. Maar dit is het bewijs van de ware geest van deze natie vandaag. Ze is diep in slaap, net zoals de Kerk in 1994, toen de apostase plaatsvond.

Radiopresentator Cleveland Rollins heeft vandaag een zeer goed interview afgenomen. Het was een van de meest professionele interviews die ik ooit gegeven heb. Het was verfrissend om een gesprek met iemand te voeren die zo gefocust en goed geïnformeerd was. En dat was grotendeels te danken aan de professionele manier waarop onze adverteerder inspeelde op de inhoud van hun radioprogramma.

Het was ook interessant om aan het begin van het interview te horen dat er een erkenning was van de verschrikkelijke economische toestand, natuurrampen en escalatie van spanningen tussen verschillende landen. Maar tegen het einde van het interview werden deze zaken in twijfel getrokken, omdat men twijfelde aan het feit dat ik een profeet ben. Dit interview kan beluisterd worden via volgende link: http://www.cog-pkg.org/audio/interviews_2008.aspx

De 70 Weken Profetie
In opvolging van de preek van afgelopen Sabbat, waarin geopenbaard werd dat er een dualiteit zit in de Zeventig Weken Profetie van het Boek Daniel, moeten we nu dieper ingaan op dit onderwerp. Omdat er veel misverstanden bestaan in de verstrooide Kerk en er daar een groot gebrek aan geestelijke groei is, zullen we zelfs de profetie over Christus’ eerste komst in een andere preek moeten behandelen.

Zoals gezegd in de preek van vorige week, betreft de dualiteit in de Zeventig Weken Profetie niet alleen de eerste komst van Christus, maar ook Zijn tweede komst. Er zijn zoveel data die numeriek overeenstemmen met de eindtijd gebeurtenissen die opgesomd worden in het boek ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ en in de preken gegeven sinds het begin van de eindtijd, dat op het Trompettenfeest van 2008 begon, dat het elke mathematisch statistische waarschijnlijkheid dat dit alles ‘toeval’ zou zijn, tart. Hoewel dit weinig zal betekenen voor zovele van de verstrooiden, is het ongelooflijk inspirerend voor diegenen die wel willen luisteren.

Er zijn veel individuele data die niets met toeval te maken hebben, maar wanneer je alles samen bekijkt dan is de omvang ervan ontzagwekkend. Bijna iedereen in de verstrooide Kerk weigert een van de meest fundamentele profetische data in deze eindtijd te erkennen. Dat is de datum van de ‘grote afvalligheid’ oftewel de ‘apostase’ die in 2 Thessaloninsenzen 2 opgetekend staat. Dit profetische hoofdstuk is van centraal belang en onontbeerlijk om de eindtijd te kunnen begrijpen, omdat het hoofdonderwerp de timing van de wederkomst van Jezus Christus is; dit wordt overduidelijk gemaakt in de eerste verzen, en wordt vele malen herhaald in het verdere verloop van dit hoofdstuk.

De waarheid is dat deze apostase plaatsvond op 17 December 1994, toen Joseph Tkach sr. zijn hemeltergende preek, tegen de waarheden van God in gaf, en de Kerk ten gevolge van die rebellie uiteenviel en verstrooid werd. Vanaf dat tijdstip begon God data te openbaren, en het belang van hun timing. Het is onvoorstelbaar dat iemand die verstrooid werd, het belang van de timing van de dood van Joseph Tkach kan ontkennen, evenals Gods hand in de openbaring daarvan.

Joseph Tkach rebelleerde tegen God toen hij verkondigde dat Gods Sabbatten niet langer bindend waren voor Gods volk. Exact 40 weken later, tot op het uur nauwkeurig, stierf Joseph Tkach sr. Die timing zou als een donderslag bij heldere hemel moeten weerklinken voor Gods volk, maar dat doet zij niet. Het lijkt erop dat men veeleer gewild onwetend is over het belang van Gods oordeel; een oordeel dat draait om het Bijbels getal 40! Vanaf die tijd begon God het belang van Zijn oordeel te openbaren; een oordeel dat door de gehele eindtijd zou verderlopen (7 dagen x 40 = 280 dagen).

Hoewel we in dit artikel nog meer data zullen vermelden, is het nu nodig dat we eerst de getallen bespreken die van groot belang zijn ten aanzien van Christus’ tweede komst, want de timing daarvan begon op dezelfde dag dat de apostase begon. Zoals afgelopen Sabbat gesteld werd, is de opeenvolging van de getallen in de Zeventig Weken Profetie eenvoudig een kwestie van 70 weken, wat gelijk is aan 70 x 7 dagen, wat ons tot 490 dagen brengt.

Een van de andere data die God door Jezus Christus aan mij openbaarde, betreft het Trompettenfeest van 2008 was het begin van de 1.335 dagen uit het boek Daniel was, die leiden tot aan de wederkomst van Jezus Christus op 27 Mei 2012. Die dag van Christus’ wederkomst valt op Pinksteren, het feest dat een zinnebeeld is van de 144.000 die samen met Hem zullen terugkeren om op de aarde te regeren. Het begin van die aankondiging aan de Kerk viel op het Trompettenfeest (2008) wat de komst van de Messias als Koning der Koningen verkondigd. Hoe ontzagwekkend is het, om dat te mogen begrijpen?!

En dus kregen we kennis van de exacte datum van Christus’ wederkomst, precies op het moment dat God de tijd rijp achtte om dit te openbaren. Want zoals God beloofd heeft, zou Hij niets doen zonder eerst Zijn profeten te zenden om het aan te kondigen. Het feit alleen al dat ik zoiets zou beweren maakt de wereld van het traditionele Christendom uitzinnig van woede; en vervolgens maken zij misbruik van een schrifgedeelte wat betrekking heeft op Christus’ tijd (in letterlijke zin) waar te lezen staat: ‘..want gij weet de dag noch het uur.’ Maar door hun opstandige houding weigeren zij te onderkennen dat God mettertijd – op Zijn tijd – de datum aan de wereld zou openbaren (aan zij die ‘oren hebben om te horen’).

Zelfs de verstrooide Kerk is verontwaardigd over het feit dat ik zo’n datum zou durven te verkondigen. Zijn zien dit als hoogmoed en trots van mijn kant, maar dit is wat God mij opgedragen heeft om door te geven en mij daarin te verheugen.

Zeer nauw verbonden hieraan is de openbaring dat Satans heerschappij eindigt op het moment van Jezus Christus wederkomst. Christus komt om de teugels en de heerschappij van Satan over te nemen. In plaats van uitgebreid alle data en de timing die daaraan gepaard gaat door God aan Zijn Kerk gegeven te overlopen, verwijs ik eenieder naar een stukje ‘tijd-lijn’ informatie dat op de Kerkwebsite onder de hoofding ‘FAQ’ gepubliceerd staat, bij de ‘Onderwerpen’ met als titel “Tijdlijn Vragen Uitgelegd’.

Laten we volstaan met te zeggen dat al deze precise timing nog uitvergroot wordt door de openbaring van de Zeventig Weken Profetie door God, over de wederkomst van Zijn Zoon Christus. Omdat Jezus wederkomt om Satan van de macht te stoten, heeft Satan een instrumentele rol in de vervulling van een groot deel van de eindtijd-gebeurtenissen. God openbaart Zijn waarheid aan de Kerk, en een deel van die waarheid wordt versterkt en uitvergroot door Zijn timing der gebeurtenissen en het belang van de getallen die Hij in deze gebeurtenissen openbaart.

Iedereen die een basisbegrip heeft van Gods plan, kent het belang van de zeven-dagen-week en het 7.000jarig plan van God. We hebben altijd geweten dat het getal zeven een getal is dat God gebruikt om ‘volledigheid’ in Zijn doel weer te geven. Het nummer 12 wordt in Gods plan gebruikt om ‘perfectie’ aan te duiden, zoals in de structuur van Zijn tempel naar voren komt aan het einde van het boek Openbaring. Het getal 12 is belangrijk voor de perfectionering van de ‘eerste vruchten’ die samen met Christus terugkomen bij Zijn wederkomst (12 x 12.000 = 144.000).

Het is gemakkelijk om in de Zeventig Weken Profetie het belang van het getal 7 en vervolgens het getal 70 te zien in verband met de profetieen over de Messias, daar dit alles over Zijn komst gaat. Maar er is nog een ander wezen betrokken bij deze eindtijd-gebeurtenissen. Hij heeft een getal dat aan hem verbonden is/bij hem hoort, en wat lange tijd geassocieerd is geweest met gevoelens van angst en mystiek.

Het is een getal dat gebruikt wordt in mistieke organisaties en hun praktijken, zoals bij de Vrijmetselarij. Velen associeren dit getal met ongeluk en tragedies, zoals Vrijdag de 13de. Er zijn architecten en aannemers die weigeren om een 13de verdieping in een gebouw aan te leggen etc.. Jawel dit getal houd verband met Satan, en zij die zich verdiept hebben in de getallenstudie hebben dit tot op zekere hoogte begrepen (maar allen zijn zij verstrikt geraakt in een web van studies die hen ver van het pad afleiden). Er wordt algemeen aangenomen dat het getal 13 geassocieerd wordt met twee hoofdonderwerpen. Ten eerste met ‘rebellie’ , en ten tweede met ‘apostase’. Welk getal zou Satan en het werk dat hij van in het begin gedaan heeft, beter kunnen identificeren? Een werk dat nu spoedig ten einde loopt. En wat kan je beter associeren met de beschrijving van datgene wat er in Gods Kerk gebeurde op 17 December 1994, dan het getal wat staat voor ‘rebellie’ en ‘apostase’?!

Jawel, in de periode beginnende op die dag tot en met de dag van Jezus Christus’ wederkomst ligt de vervulling van de Zeventig Weken Profetie. Het is 70 x 7 dagen x 13, wat ons 6.370 dagen oplevert. Het duurt inderdaad exact 6.370 dagen gerekend vanaf het uur dat die opstandige preek gegeven werd precies tot het uur (Jeruzalem tijd) dat Jezus Christus terugkomt. Hoeveel groot is de kans dat deze timing ‘toevallig’ zo exact overeenkomt met alle andere gebeurtenissen en de gehele timing die God aan Zijn Kerk geveven heeft? Inderdaad dat zou een kans van 1 op een astronomisch getal zijn!