Ronald Weinland

Wereldoorlog III DE LAATSTE STUKKEN WORDEN IN STELLING GEBRACHT

Wereldwijd worden de laatste stukken in stelling gebracht voor de ondergang van deze wereld, die voor de deur staat. Ruim 3 jaar geleden is het proces begonnen, dat deze wereld tot een totale implosie leidt, eindigend in een laatste Wereldoorlog. In 2008 werd de wereld een tijdje door elkaar geschud, bij het vooruitzicht op een wereldwijde economische ineenstorting.

Maar net zoals de mensheid in de voorbije 6.000 jaar op Gods waarschuwingen gereageerd heeft, heeft ook dit laatste tijdperk van menselijk zelfbestuur bewezen precies hetzelfde te reageren. De mens heeft God genegeerd en her en der oplossingen gezocht om op haar eigen manier de eigen problemen te verhelpen. Dit is de laatste keer dat de mens met totale arrogantie en trots op God gereageerd heeft. God laat toe dat de mensheid, in de laatste fase van deze eindtijd, tijdelijk een vals gevoel van hoop op en geloof in het oplossen van haar eigen problemen ervaart: een gevoel ‘dat alles weer op z’n pootjes terecht zal komen’. Dat zal niet zo zijn!

De euforie over de beurzen en het valse vertrouwen in de almacht van de Amerikaanse Dollar geeft de hoogmoed van de mensheid in een notendop weer. Deze periode van hoogmoed wordt gekenmerkt door een opzettelijke blindheid voor de waarheid. De tekenen aan de wand die duidelijk maken wat nu onvermijdelijk is, worden genegeerd. Het is precies zoals Jezus Christus gezegd heeft, toen Hij voor de eerste keer kwam:

En de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen tot Hem en vroegen, om Hem (zij wilden een bewijs dat Hij was wie Hij beweerde te zijn) te verzoeken, dat Hij hun een teken uit de hemel zou tonen. 2 Hij antwoorde hun en zeide: Bij het vallen van de avond, zegt gij: goed weer, want de lucht ziet rood. 3 en des morgens: vandaag ruw weer, want de lucht ziet somber rood. Het aanzien van de lucht weet gij te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden? (Mattheus 16: 1 – 3)

Het niet willen weten en een oogje dichtknijpen
Hoewel wij (de Kerk van God – PKG) vasthouden aan de overtuiging dat Jezus Christus terugkeert als Koning der koningen op 27 Mei van dit jaar, weten wij dat anderen niet geloven dat een dergelijk iets binnen zo’n korte tijd mogelijk is. Zelfs als we verkeerd zouden zijn, de ‘tekenen’ zijn duidelijk: deze wereld verandert snel voor onze ogen, en niet ten goede. Benauwde tijden staan voor de deur. Het negeren van deze ‘tekenen’ zal de problemen niet doen verdwijnen. Deze valse euforie van te geloven dat het beter zal gaan, is slechts een tijdelijke euforie en zal een veel grotere, traumatische crash aan het einde veroorzaken.

Een dergelijk overdreven ‘hoopvol denken’ zal alleen maar leiden tot de pijnlijke realiteit, eens de complete wereldwijde implosie plaatsvindt. De Verenigde Staten zijn het voorbeeld van Groot-Britannië na de 2de Wereldoorlog gevolgd, maar deze waarheid neemt men niet aan. Ja, de definitieve voorspelde ineenstorting staat voor de deur. Op een gegeven moment was dat nog jaren verwijderd, toen maanden en nu nog maar een paar weken.

Grote inspanningen worden geleverd om deze werkelijkheid te negeren en in plaats daarvan vertrouwt men op zijn onjuiste geloof inzake de werkelijke economische toestand van de Verenigde Staten. Die valse hoop staat op het punt in duigen te vallen. De waarheid is zo duidelijk, maar de opzettelijke blindheid en trots zijn zo groot, dat het eenvoudig niet gehoord kan worden. Hieronder een link naar een video, die volledig de dwaasheid van het negeren van de fundamentele waarheid over het huidige economische systeem van de VS weergeeft. En de wereld begint het onvermijdelijke resultaat te bespotten. De video, getiteld: ‘Amerikaanse Schuldlimiet voor Dummies (uitgelegd)’ is de moeite waard te bekijken.

De Dollar gaat snel de weg op van het oude Rome, maar de Denarius en Aurous waren ten minste nog van zilver en goud gemaakt. ’s Werelds reserve valuta verandert. China en Rusland zijn begonnen de Dollar te laten vallen. China (de op een na grootste economie ter wereld) en Japan (de op twee na grootste economie ter wereld) hebben afspraken gemaakt om de Dollar te omzeilen en met hun eigen valuta handel te drijven. China en Iran hebben eveneens een overeenkomst gesloten om de Dollar te omzeilen en een soort ruilhandel met olie als betaalmiddel, op te zetten. India en Japan hebben afspraken gemaakt handel te drijven in hun eigen valuta. Iran en Rusland hebben de Dollar vervangen door de Rial en de Roepie. Vorige week werd gemeld dat Iran en India zijn overeengekomen hun jaarlijkse olie-handel in Roepies te regelen.

In een rapport van een Amerikaans financieel agentschap werd deze trend vrij schrijnend naar voren gebracht: “Jawel…de Dollar is nog steeds ’s werelds reservemunt….maar eigenlijk alleen om er mee te berekenen hoeveel ingebeeld geld (zeg Monopolie geld) je moet betalen in ruil voor ingebeeld onderpand in de zgn. ‘ontwikkelde wereld’ (lees Monopolie eigendom).

De oliedollar heet niet voor niets oliedollar. Maar vandaag de dag wordt zijn macht en bestaan bedreigd. Is het misschien zo dat sommige mensen graag een escalatie van de spanningen met Iran willen zien, zodat dat daadwerkelijk tot een oorlog zou leiden? In deze regio worden de profetieën van de koning van het zuiden en de koning van het noorden van cruciaal belang, om de wereld in een derde Wereldoorlog te storten. Die oorlog is nu zeer nabij! En wie zijn de grote spelers, die dit laatste conflict zullen veroorzaken? Wie moet je in de gaten houden? Terwijl ze slaapt, staat de Verenigde Staten op het punt haar plaats als belangrijkse speler te verliezen en Europa, Iran, China, Rusland en Israël zullen haar plaats innemen.

De ster van Europa is rijzende
De Europese Unie wordt in een hoek gedreven, staat met de rug tegen de muur en als gevolg daarvan zal haar huidige vorm veranderen en zal zij een nieuwe vorm aannemen. De 7de heropleving van het heilige Romeinse Rijk staat voor de deur. Nadat deze landen samengegaan zijn, zal het niet lang duren voor de 5de Trompet van Openbaring zal klinken en er grote verwoesting zal volgen.

Al meer dan 60 jaar waarschuwt Gods Kerk de wereld voor deze laatste macht, die over de wereld zal komen, in de vorm van 10 verenigde naties in Europa. De laatste stukken worden in stelling gebracht en het gordijn zal spoedig opgetrokken worden. Vandaag stond er de volgende krantenkop in de EU Observer (Euobserver.com) getiteld: Negen EU landen vormen splintergroep op financieel vlak.’ Er staat: ‘Een groep van negen Eurolanden, onder leiding van Frankrijk en Duitsland heben dinsdag het Deense EU-voorzitterschap gevraagd versneld een wet in te voeren voor belastingen op financiele transacties – een stap die aangeeft dat zij van plan zijn om zelfs bij het uitblijven van een EU-consensus toch onafhankelijk door te gaan.

De uiteindelijke 10 landen die ten tonele zullen verschijnen, kunnen enigszins afwijken of kunnen een aantal landen zijn van deze 9 landen waarover gesproken wordt. Als het deze 9 landen zijn, dan zijn het er 10, omdat het Vaticaan als land beschouwd wordt. Het Vaticaan maakt zeker deel uit van deze laatste opstanding van het heilige Romeinse Rijk. Hoe dichtbij denk je dat dit is? Hoe snel kunnen deze 10 op het wereldtoneel verschijnen? We zijn zover!

Sommige Europeanen en vooral Duitsers, reageren niet goed wanneer zij tegen de muur worden geduwd. Diegenen die het grootste belang in de Euro hebben, dringen aan op grote veranderingen, om zo te kunnen overleven. Hun problemen lopen uit de hand, aangezien men overspoeld wordt met rapporten over de erbarmelijke omstandigheden, die alleen maar erger worden.

Spanje’s minister van Financiën gaf vorige week toe dat de werkloosheid inmiddels gestegen is tot 24%. Een rapport van vandaag verklaart dat de Duitse incassogroep Creditreform aangeeft dat vorig jaar in West-Europa 175.000 bedrijven failliet gegaan zijn, waardoor 1.5 miljoen banen in gevaar zijn. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van 2010, maar als je het land per land bekijkt is dit cijfer in Griekenland (27%), Spanje (19%), Italië (17%) en Portugal (17%) sneller gestegen als gevolg van de crisis.

Flagrante Stommiteit om Islamitisch Geloof te negeren
Er is geen ander woord om de Westerse houding ten opzichte van Iran beter te beschrijven: stommiteit. Het negeren of minimaliseren van de vastberadenheid, het geloof en het vermogen van de Iraanse leiders, zowel gouvernementele of religieuze, is een van de grootste stommiteiteiten die een wereldleider kan maken. De motivatie van de Iraanse leiders is heel anders dan de meeste leiders die geregeerd hebben in de islamitische landen in het Midden Oosten. Leiders zoals Hosni Mubarak of de huidige militaire leiders van Egyte, Saddam Hoessein of Nuri al-Maliki van Irak, Bashar al-Assad van Syrië, koning Abdullah II van Jordanië, de voormalige leider van Libië, Muammar Gadaffi, koning Abdullah van Saoedie-Arabië, Recep Erdogan van Turkije en vele anderen die we kunnen opnoemen, hebben allemaal andere motivaties (gehad) dan de leiders van Iran.

De belangrijkste motivatie en vurige focus van de Iraanse leiders is volledig gebaseerd op hun vurig islamitisch sjiitisch geloof in de komst van de voorspelde 12de Iman Mahdi, die Armageddon zal inluiden. Hun overtuiging is dat de vernietiging van Israël tot de ‘komst’ van de laatste islamitische Messias zal leiden. Zij geloven dat zij degenen zijn, die de wil van Allah zullen vervullen, en zullen helpen in de vervulling van deze eindtijdgebeurtenissen.

In plaats van de aanhoudende escalatie van spanningen in deze regio en de diepgaande religieuze overtuigingen die de brandstof zijn van deze spanningen, uit te leggen, wil ik nog een andere video aanraden, waarin hun geloof vanuit hun perspectief uitgelegd wordt. Dit zal de lezers helpen de ware ernst achter de retoriek van deze leiders te begrijpen en waarom hun woorden niet lichtzinnig afgedaan mogen worden, zoals zovelen doen.

De tekenen zijn overal, maar weinigen zijn bereid ze te zien.