Ronald Weinland

De Maya Hype

In mijn laatste artikel heb ik verklaard dat er geen waarschuwingen meer gegeven zullen worden op deze website, alleen maar verklaringen van gebeurtenissen die leidden tot de wederkomst van Jezus Christus.

We staan op het punt de meest belangrijke periode van verandering in de geschiedenis van de mens in te gaan. En hoewel er verschrikkelijke catastrofes evenementen zullen gebeuren, heeft dit absoluut niets te maken met de ‘verkeerde interpretaties’ van de Maya kalender.

Er is veel te doen over de Maya kalender en gelukkig, na deze vrijdag de 21ste December 2012, zal die hype uiteindelijk stoppen. Dit doet me denken aan wat ik precies 13 jaar geleden schreef. Ik heb toen uitgelegd dat de hele hype rond het jaar 2.000 ook op niets zou uitdraaien. Dit onderwerp, over de overgang naar het jaar 2.000, wordt besproken in een van onze eerdere publicaties News Watch, in het artikel, ‘het Einde?’

Dat artikel legt uit dat we nog niet in de profetische ‘eindtijd’ zijn. Nu zijn we 13 jaar later, aan het einde van het jaar 2012 en niet alleen bevinden wij ons nu in de eindtijd, maar breekt ook de laatste fase van de eindtijd aan.

Satans hype eindigt ook
Net zoals de betekenis van het woord hype, komt er ook snel een einde aan Satans invloed over de mensheid in de afgelopen 6.000 jaar. Komt er een eind aan zijn tijd van overdrijven en zijn leugenachtige misleidingen. Religies, economieën en regeringen hebben in de voorbije 6.000 jaar zijn misleidingen uitgevoerd, zij hebben grote verwarring en enorm lijden veroorzaakt op aarde. En dit is de reden waarom God hun uiteindelijke vernietiging de val van Babylon noemt.

God gaat nu een onderscheid maken tussen leugens, bedrog en de waarheid. Doorheen de tijd heeft Satan altijd een pervers genoegen gehad in het bedriegen van de mensheid, door verschillende scenario’s en voorspellingen over een destructief eind van de mensheid. De waarheid echter is dat God het einde van Satan openbaart. Het einde van zijn misleidende macht en invloed over de mensheid.

Het idiote idee van de Maya kalender, dat de mens aan haar einde komt. is totaal ongeloofwaardig. Na 21 December zal God geloofwaardigheid geven aan Zijn profetieën, over de ware ‘eindtijd, eens de 2de Trompet van Openbaring klinkt. Satans spotten en zijn loos alarm slaan heeft alleen gediend om de mens in een diepe slaap te wiegen, zodat zij de waarheid die van God komt niet gelooft. De eindtijd voor de mens bestaat echt. Maar dat betekent niet dat er een eind aan het bestaan van de mens komt, maar een eind aan menselijk zelfbestuur en het begin van Gods ware heerschappij over de mens, die nog op aarde zal zijn, nadat de ‘profetische eindtijd’ is afgelopen.

Het feit dat de engste en rampzalige ‘eindtijd’ evenementen nog niet hebben plaatsgevonden is het bewijs van de macht van God om Satans bedrieglijke invloed over de mens te weg te nemen. Het onderscheid tussen de ware kracht en macht van God en Satans macht wordt duidelijk aangetoond door Zijn kracht om Zijn profetische woord te vervullen, zonder de valse leugens en bespotting van Satan.

Deze eindtijdgebeurtenissen staan voor de deur. En dit is de reden waarom de focus en het doel van deze berichten op deze website verandert. Daarom de laatste zin, in het vorige artikel: ‘de tijd van waarschuwen is afgelopen. De tijd van de vervulling is nabij. Is aangebroken!’