Ronald Weinland

Gefocust/doelgericht blijven na het Feest

We zijn zo gezegend geweest om in deze eindtijd nogmaals een Loofhuttenfeest in eenheid en vrede te mogen vieren. Wij geloofden de twee voorgaande Feesten dat het ons laatste Loofhuttenfeest voor de wederkomst van Christus zou zijn. En ik ben er zeker van dat ook nu eenieders verlangen is dat dit Feest ons laatste Feest in dit tijdperk zal blijken te zijn.

De laatste jaren heeft God ons gezegend met een veel dieper inzicht in de ontzettende omvang van de slavernij waarin deze wereld gevangen gehouden wordt. Door dit diepere inzicht ‘zien’ wij op een veel duidelijkere manier de wreedheid waaraan de mensheid blootgesteld wordt, en doet het ons ook meer pijn om dit lijden van de wereld aan te zien. De intensiteit van die pijniging is de laatste jaren sterk toegenomen, doordat een boze geestenwereld meer en meer geagiteerd geworden is omdat zij voelt dat haar tijd ten einde loopt.

Wij verlangen inderdaad intens naar de vervulling van de betekenis van het Loofhuttenfeest door de wederkomst van Christus, en naar het einde van het lijden van deze wereld onder invloed van Satans heerschappij. Als wij niet zo heftig zouden verlangen naar het einde van dit tijdperk, dan zou er iets grondig mis zijn met ons geestelijk leven.

God heeft ons waarlijk enorm gezegend door in ons een hunkerend verlangen aan te wakkeren naar de komst van Zijn Koninkrijk, en door ons te vervullen met een ‘reikhalzende uitkijken naar’ en de ‘wens’ in ons om het ‘o zo graag te willen’. Wij zien een wereld die op de rand van de totale ineenstorting staat, maar die schijnbaar overeind blijft staan en weerhouden wordt om ineen te storten. En dat is ook zo! Het wordt toegestaan dat zij overeind blijft totdat God zegt ‘genoeg’. God heeft de timing volledig in handen, en zal alles wat nog moet plaatsvinden voor de wederkomst van Zijn Zoon op een Pinksteren perfect laten plaatsvinden.

De Almachtige God heeft ons een focus gegeven: ‘van Pinksteren tot Pinksteren’. Wij weten nog niet wat er voor ons en voor de wereld in het verschiet ligt voor de rest van dit jaar. Wij blijven voorwaarts gaan en blijven streven naar eenheid met God en Zijn Kerk. Er komt een ‘moment in de tijd’ dat de wereld om ons heen snel zal veranderen, en God heeft ons op dat tijdstip voorbereid. Wij zijn nu klaar voor alles wat voor ons ligt, voor die veranderingen op het wereldtoneel die dit tijdperk snel zullen beëindigen.

God zien
Na een Loofhuttenfeest, wanneer iedereen terug thuis is, naar zijn werk gaat en weer in de dagelijkse sleur terecht komt, is er een groot gevaar om lethargisch te worden. Tijdens het Feest hebben de meeste mensen de gelegenheid om de wereld achter zich te laten, en acht dagen lang een ‘voorproefje’ van het Millennium te krijgen, in een unieke omgeving en in eenheid en overeenstemming van geest. Wanneer je dit ervaren hebt en vervolgens volledig terug in deze kwade wereld ondergedompeld wordt, is de kans groot dat je lethargisch wordt (en dit gebeurt dan ook vaak). Wees daarom vastberaden voor God, om te vechten tegen die lethargie die je geestelijk onderuit kan halen. Vraag God daarentegen om hulp om sterk en vol goede moed te kunnen zijn, om voorwaarts te kunnen gaan en het werk ‘af te maken’ dat nu nog voor ons ligt.

Iedereen zou zeer ontnuchterd moeten zijn door de manier waarop God Zijn Kerk het afgelopen anderhalf jaar geheiligd heeft. Hoewel die ervaring een moeilijk proces is om doorheen te gaan, toch maakt dit het ‘lichaam’ sterker. Zo’n machtige heiliging en zuivering die van God komt, zou ons geestelijk moeten aansporen om met reikhalzend verlangen nog meer uit te kijken naar wat voor ons ligt. Wij moeten waarlijk meer en meer ‘God gaan zien’ in alles wat Hij nu doet, want de urgentie waarmee wij nu ‘klaargemaakt en voorbereid’ worden op wat nog voor ons ligt openbaart veel.

Wij zijn nu grotendeels klaargemaakt. Het is nu niet het moment om je ‘lethargisch’ te voelen. Nu is het meer dan ooit tijd om enthousiast en opgewonden te zijn over hoe en waarom Gods ons tot op dit punt in Zijn plan en in de uitwerking van Zijn doel geleid heeft.

In de 44 jaar dat ik in Gods Kerk ben, is er maar één andere periode van heiliging en zuivering geweest die te vergelijken is met wat wij in het afgelopen anderhalf jaar hebben ondergaan. En dat was toen God hernieuwde kracht gaf aan Herbert W. Armstrong, na een lange periode van fysieke verzwakking en ziekte. God deed Mr. Armstrong terug opleven en gaf hem grote kracht en sterkte, en vervulde hem met een grote doelgerichtheid om de Kerk ‘terug op het juiste spoor’ te zetten, en om het werk te voltooien: het verkondigen van het goede nieuws aan de hele wereld, in die mate die God vooropgesteld had.

Aan het begin van die periode, toen Mr. Armstrong vernieuwde kracht kreeg, probeerde de staat Californië om de ministry van Mr. Armstrong te beëindigen, door de koers van de Kerk van God te veranderen. Door dit hele proces waarbij God Mr. Armstrong’s gezondheid herstelde en zijn visie voor Gods Kerk bijstuurde, gepaard gaand met een aanval op Gods Kerk met als ultieme doel haar over te nemen, werkte God een heiliging en zuivering in de Kerk uit. Hierdoor werden niet alleen vele gewone leden uit Gods Kerk verwijderd, maar ook evangelisten en hooggeplaatste ministers werden disfellowshipped. Toen dit alles achter de rug was, volgde het tot dan toe grootste werk dat God door Herbert W. Armstrong en de Kerk deed, teneinde de opdracht (het werk) uit Mattheus 24:14 te voltooien.

God heeft ons voorbereid op wat voor ons ligt, wat dit werk ook mag zijn, zodat ook wij onze opdracht kunnen voltooien in die mate die God voor ogen heeft. We hebben niet alle antwoorden over de timing van deze zaken, maar God zal dit alles op Zijn tijd aan Zijn Kerk openbaren. Onze taak is om geduldig te zijn, in vol geloof te leven, vast te houden aan alles wat God ons in dit huidige tijdperk gegeven heeft en ernaar streven om ijverig en standvastig van geest te zijn.