Ronald Weinland

Tussentijds artikel

Het volgende artikel wordt minsten twee tot drie weken uitgesteld, omdat het een tussentijds artikel zal worden dat in de plaats van de huidige artikelenreeks over ‘Ware relaties & Vriendschap’ komt. Na dit tussentijds artikel zullen we de draad van de serie over ‘Ware Relaties’ weer opnemen.

De titel van het tussentijdse artikel is “Christus’ Wederkomst’. God openbaart en geeft veel aan ons in dit artikel. Hij toont ons veel duidelijker waar we geweest zijn, waar we ons nu bevinden en waar we naartoe gaan. De eerste zin van dit artikel wordt nu gegeven zodat we zo onze plannen rond het aanstaande Pinksteren tot rust kunnen laten komen:

“Pinksteren van 2014 is niet de dag waarop Christus zal terugkeren om Zijn rol als Koning der koningen aan te vatten. Maar die dag zal wel uiterst cruciaal blijken te zijn, ook aangaande de timing van Zijn wederkomst.’