Ronald Weinland

Twee nieuwe onderwerpen

Omdat er recent vragen gesteld zijn over uit eten gaan op de Sabbat en het dragen van make-up, heb ik twee nieuwe onderwerpen geschreven voor de rubriek ‘onderwerpen’ op de Kerk website.

Deze beide onderwerpen worden in de vorm van een ‘artikel’ geschreven. Het is namelijk goed dat jullie allemaal op de hoogte zijn dat er nieuwe ‘onderwerpen’ aan de website toegevoegd zijn. En hopelijk zal ik hierna verder kunnen gaan met deel 14 van de artikelenreeks ‘ware vriendschap en relaties.’

Sabbat, uit eten gaan
God heeft de Sabbatdag apart gezet en geheiligd. Ons is opgedragen om de Sabbat te heiligen, apart te zetten. Het is een andere dag dan alle andere dagen. Als God zegt dat iets heilig is, dan is dat heilig. De Sabbat is voor heilig gebruik en doel en daarom moet men ernaar streven om God op die dag te eren.

De Sabbat valt op de 7de dag (Zaterdag) In de afgelopen decennia is op vele plaatsen in de wereld de kalender veranderd. De Zondag is niet langer de 1ste dag van de week maar de 7de dag. Dit is niet correct, God heeft het zo niet ingesteld. De meeste landen hebben eeuwenlang de Zondag als de 1ste dag van de week gezien. De 7de dag, de Sabbat, wordt gevierd van zonsondergang Vrijdagavond (de 6de dag) tot zonsondergang Zaterdag (de 7de dag)

Wij doen op Sabbat niet wat wij de rest van de week doen. Wij werken niet, voor een werkgever of voor ons eigen bedrijf. Noch doen wij werkgerelateerde werkzaamheden en tijdrovende taken, zoals gaan winkelen, huishoudelijke taken doen, je woning onderhouden of dat soort vormen van werk, die je op de andere 6 dagen van de week doet.

Er zijn bepaalde dingen die wij moeten doen op de Sabbat. Wij moeten voor onze persoonlijke hygiëne zorgen, wij moeten voedsel bereiden en eten, wij moeten de vaat na een maaltijd doen, wij moeten ons bed opmaken, etc. Wij moeten echter niet de was gaan doen, het huis onderhouden (zoals bijvoorbeeld het gras maaien, werken in de tuin, klussen, tenzij er een noodgeval is natuurlijk) of soortgelijke dingen doen op de Sabbat. Bovendien is Gods Sabbat niet de tijd voor amusement en recreatie, zoals bijvoorbeeld films kijken, het bijwonen of kijken naar sporten, gaan golfen etc.

Er zijn bepaalde lichte werkzaamheden, routines, die God wel toelaat. Dit zijn goede en juiste dingen om te doen. Sommige werkzaamheden hebben we al besproken. Deze toegestane werkzaamheden omvatten zaken zoals voor je persoonlijke hygiëne, je uiterlijk zorgen, het huis netjes en schoon houden (zoals je bed opmaken, de was in de wasmand leggen, afwassen etc), reizen naar de Sabbatdienst en plaatsen waar je samenkomt. Dit houdt ook in dat je een maaltijd kan voorbereiden of in een restaurant kan gaan eten, je maaltijd kan opeten en de afwas doen.

Sommige mensen hebben de vraag gesteld of het wel toegestaan is om op de Sabbat te gaan eten in een restaurant. Samenhorigheid en omgang met familie, vooral als er een maaltijd genuttigd wordt op de Sabbat, versterkt de geestelijke bedoeling en de vervulling van het doel van waarom God de Sabbat heeft geheiligd. Dit geldt ook voor gaan eten in een restaurant op de Sabbat. Alle werkzaamheden die daarmee te maken hebben, hebben niets te maken met het doel dat God voor ogen heeft met het verbieden van werken op de Sabbat. Het is veeleer verwant aan het werk van de Levieten, voor wie de Sabbatdag vaak de drukste dag van de week was, net zoals het ook voor iemand die in Gods ministry dient de drukste dag kan zijn. Alle werkzaamheden die gericht zijn op het dienen van Gods doel en Zijn geestelijke voornemens, staan geheel los van andere persoonlijke activiteiten die niets te maken hebben met het dienen van of het deelnemen aan Gods doel met het heiligen van de Sabbat.

De hoofdzakelijke reden waarom God ons de Sabbatdag geeft, is opdat wij voor Zijn aangezicht zouden kunnen samenkomen (een heilige samenkomst) om te fellowshippen en om van Hem te leren wat Hij op dat moment voor ons in petto heeft. God inspireert Zijn ministers door de kracht van Zijn Heilige geest zodat zij die dingen prediken die actueel en noodzakelijk zijn om ons op te bouwen, te trainen, te begeleiden, te corrigeren en geestelijk te laten groeien. Daarenboven biedt de Sabbat ook een speciale gelegenheid tot het opbouwen en versterken van familiebanden in alle fellowship met anderen.

Make-up en Kledingstijlen

De Kerk van God onderwijst de noodzaak om in alle aspecten van het leven evenwichtigheid en gematigdheid to te passen. Dit wordt vaak een probleem als we het over kledingstijlen hebben en ook wanneer het over het al dan niet dragen van make-up hebben.

Er zijn religieuze organisaties die onderwijzen dat het dragen van make-up een zonde is, en teneinde ‘hun’ geloof hierover te onderschrijven, verdraaien zij de uitlegging van een aantal Bijbelverzen. Dit geldt evenzeer voor sommige religieuze organisaties die beweren dat God het consumeren van alcohol (in al haar vormen) verbiedt.

Teneinde ons niet te verliezen in een opsomming van alle plaatsen in de Bijbel waar het onderwerp alcohol vermeld wordt, zullen we het hier gewoon kort samenvatten. In de Bijbel wordt alleen het overmatige gebruik van alcohol wat tot dronkenschap leidt verboden. Het onderwijs van Gods Kerk is heel eenvoudig dat alcohol met mate dient geconsumeerd te worden, en nooit overdadig. Je moet nooit zoveel drinken dat het leidt tot een vermindering je spreekvermogen, je denkvermogen en je alertheid en reactievermogen wanneer je een voertuig bestuurd.

De principes gematigdheid en evenwichtigheid moeten ook toegepast worden op het gebruik van make-up. Make-up dient niet in overdreven mate gebruikt te worden, maar slechts als een subtiele accentuering of onderstreping van iemands natuurlijke uiterlijke kenmerken. Echter…de maatschappij maakt in grote mate misbruik van make-up, met een seksueel en proactief ‘doel’. Maar de meeste mensen die make-up gebruiken zijn zich niet bewust van de achterliggende bedoeling waarom het overmatig gebruik van make-up geadverteerd wordt. Dit neemt zulke vormen aan, dat sommige vrouwen zich als het ware ‘naakt’ voelen wanneer zij helemaal geen make-up gebruiken. Dit brengt de noodzaak aan het licht voor meer evenwicht in ons denken betreffende onze ‘mening’ over dit onderwerp.

Kledingstijlen moeten ook in het licht van gematigdheid/bescheidenheid beschouwd te worden. Bijbelse gematigdheid is geen kwestie van een oordeel dat zich tussen het conservatieve en het liberale denken in bevindt. Ware gematigdheid is een vermijden van extremen, maar nog meer een kwestie van de manier waarop je iets gebruikt…wat het achterliggende motief is. Ware gematigdheid is gebaseerd op het vermijden van de meeste wereldse standaarden, grillen en trends, gepaard aan een oprecht verlangen om meer de kwaliteiten na te streven en in je leven te integreren die een goede representatie van Gods mensen weergeeft. Want zoals Paulus zei: ‘Wij zijn gezanten [ambassadeurs] van God.’ (II Korintiërs 5:20)

Een goed hulpmiddel om jezelf te beoordelen, is om je de vraag te stellen of je meer bezorgd bent over hoe God jou ziet…of dat je meer bezorgd bent over hoe anderen in de wereld om ons heen ons zien?

De kledingstijlen die door de wereld aan vrouwen aanbevolen en ‘verkocht’ worden, kunnen problemen opleveren. Dit is iets wat meer van toepassing op vrouwen is, omdat zij veel meer het slachtoffer zijn van verwrongen seksuele uitbuiting. En die uitbuiting is nog vele malen erger geworden in deze moderne tijd van technologische ‘vooruitgang’ waarin volop misbruik gemaakt wordt van massale vormen van reclame, amusement, muziekclips, het internet, etc.

Er is een voortdurende tendens om de seksualiteit van kleding meer en meer te accentueren door het introduceren van steeds kortere rokjes, hogere splits, diepere meer onthullende decolletés, strakker zittende kleding en vaak door gewoonweg steeds minder kledingstof t gebruiken. Omdat vrouwen anders denken dan mannen (doordat er andere hormonen aan het werk zijn in het verstand van mannen en vrouwen) begrijpen zij niet altijd hoezeer mannen van nature vervuld zijn van lustgevoelens. Maar kennis hiervan kan mettertijd ook door vrouwen misbruikt worden, doordat zij dit gaan gebruiken om mannen te verleiden. Provocerende kleding kan dan misbruikt worden om de menselijke (vleselijke) natuur van de man uit te buiten.

Op dat moment verschuift de uitbuiting van vrouwen door middel van kleding naar een uitbuiting van de man. Het is een verwrongen levenspatroon dat zichzelf in stand houdt en dat in deze huidige wereld een steeds meer ontaarde levensstijl voedt.

Door het bestaan van de moderne technologie is het onmogelijk om deze trend die steeds erger en erger wordt een halt toe te roepen. Alleen Gods spoedig komende duizendjarige regering kan verandering brengen aan dit verwrongen pad waar de mensheid zich op bevindt, en aan de kwade invloed die dit heeft op de geest van de onschuldige jeugd die hiermee bestookt wordt en hierdoor op steeds jongere leeftijd beschadigd wordt.