Ronald Weinland

DEMONISCHE INVLOED

Dit onderwerp wordt eerst als artikel gepubliceerd (het is echter niet het artikel dat in het laatste artikel aangekondigd werd, waar ik momenteel wel aan het werken ben), en zal daarna op de FAQ pagina van onze Kerk website geplaatst worden, omdat er duidelijk een toename in dit soort van (demonische) activiteiten waar te nemen is.

Terwijl we dichter en dichter bij het einde van dit tijdperk komen, geraakt de geesten wereld van Satan en de demonen steeds meer en meer opgehitst. Dat begint zich nu duidelijker in en rondom de Kerk te manifesteren, doordat deze wezens proberen om Gods Kerk op elke mogelijke manier aan te vallen. Omdat zij slecht heel weinig gelegenheid krijgen om ons meer direct aan te vallen, afhankelijk van onze individuele relatie met God, proberen zij om anderen om ons heen aan te vallen in de hoop dat die op hun beurt zullen proberen om onze aandacht af te leiden, ons te verwarren en pijn en leed in ons leven te veroorzaken.

Hoewel dit in de voorbije jaren ook sporadisch gebeurde op bepaalde tijdstippen en plaatsen, toch lijkt dit nu toe te nemen, en is het dus belangrijk dat iedereen goed geïnformeerd is over welke stappen zij in zulke gevallen dienen te ondernemen. Deze geperverteerde wezens zijn er steeds meer op uit om mensen die dicht bij ons staan in onze persoonlijke relaties of op het werk hogelijk te beïnvloeden, of om hun geest zelfs gedeeltelijk of geheel te bezitten.

Eerst en vooral valt er voor iedereen die ernaar streeft om zich toe te leggen op het volgen van Gods levenswijze niets van deze wezens te vrezen. Hun beïnvloeding is er vooral op gericht om ons te treiteren en zodoende te bewerkstelligen dat onze aandacht en geest afgeleid worden en er voor te zorgen dat wij zulke zaken veel te veel aandacht en belang gaan geven in ons leven, waardoor onze aandacht afgetrokken kan worden van ons ware doel en onze ware relatie met God, de Kerk en het werk dat nog voor ons ligt.

Zeker, er zijn eenvoudige dingen die je kan doen wanneer zo’n invloed je leven binnendringt. Je moet trachten om geestelijk niet afgeleid te worden door zulke zaken doordat je er teveel op te gaan focussen, daarentegen moet je je nog meer richten op het eerst zoeken van God, door steeds dichter tot Hem te naderen. Deze wezens gedijen op aandacht en erkenning. En het beste wat je kan doen is hen volledig negeren, want zij zijn van geen enkel belang in ons leven. Maar al te vaak beginnen mensen van zo’n invloed in hun leven iets ‘belangrijks’ maken en begint dit hun hele leven te beheersen, omdat zij hieraan niet alleen veel te veel aandacht besteden, maar ook uitgebreid over deze privézaken beginnen te praten met anderen. Natuurlijk is het goed om contact op te nemen met een minister (elder) om advies te vragen, maar verder dienen deze wezens strikt genegeerd te worden en geen enkele aandacht te krijgen. Net zoals je ook geen aandacht moet besteden aan blogs en andere forums die berichten verspreiden die tegen jou of anderen in Gods Kerk gericht zijn.

Een excellent middel dat God ons gegeven heeft om onze focus scherp the houden en om ons te helpen om een sterkere geestelijke relatie met Hem op te bouwen, is vasten. Het is een feit dat een geperverteerde geesten wereld God gewoonweg niet kan uitstaan. Zij willen niet te dicht in de buurt van God komen. Hoe sterker God in ons leven aanwezig is, des te meer zullen deze wezens uit onze buurt blijven. Daarom heb ik in het verleden ook al gezegd dat zelfs zo iets eenvoudigs als het afspelen van de hymnals (gezangen uit het gezangboek), hogelijk irritant voor hen is, en dat zij dan niet langer in de buurt kunnen blijven.

Een van de moeilijkste situaties om aan te pakken, is wanneer je geconfronteerd wordt met de beproeving dat zo’n geperverteerde geest begint te werken in en door iemand die je na aan het hart ligt. Het is dan goed en gepast om te bidden en te vasten voor je eigen bescherming, en ook om God te vragen om in te grijpen en om hulp te bieden aan de persoon die het slachtoffer is van zo’n vuile geestelijke aanval en beïnvloeding. God is altijd bereid om iedereen die Hem zoekt te beschermen. Maar het kan echter ook zo zijn dat God niet ingrijpt, en deze demonische wezens niet altijd terugfluit en verhinderd om zo’n sterke invloed op iemand te hebben. Dit is meestal het geval wanneer zulke mensen zelf toegeven aan die beïnvloeding in hun leven, door hun persoonlijke zonden en vooral wanneer zij een jaloerse haat koesteren tegen Gods Kerk, Gods mensen en/of jou persoonlijk. In dat geval zal je gauw genoeg weten of God ingrijpt en hen (de demonen) bestraft…of niet. En indien niet, dan zal jij zelf beslissingen moeten nemen en keuzes moeten maken. Je kan dan voor de vraag komen te staan of die invloed op jouw leven door de persoon die beïnvloedt wordt er reeds toe geleid heeft dat je aandacht afgetrokken wordt van God en Zijn Kerk, en of je jezelf verder moet verwijderen weg van die invloed en/of die persoon (van die relatie).

De realiteit van de zaak is dat indien God in zulke gevallen niet snel ingrijpt, jij voor jezelf zal moeten uitmaken of je uit zo’n omgeving weg zal vluchten (tegen elke kost). Jij kan niet ‘redden’ wat God op dit moment besloten heeft om niet te behouden. Uiteraard ligt de keuze in zo’n geval uiteindelijk geheel en al bij jou en bij jou alleen.