Ronald Weinland

Een speciaal, tussentijds artikel

Het blijkt uit de talrijke brieven, e-mails en rapporten van de elders dat het Loofhuttenfeest van 2014 een zeer bijzonder Feest was voor Gods volk. Er was een veel nauwere band, veel minder conflicten of problemen (weinig problemen en zeer onbelangrijk) en een veel grotere waardering voor wat God en Christus aan de Kerk geven. De groei van zoveel mensen, in dit afgelopen jaar, is zeer bemoedigend, ook al zijn er nog veel beproevingen. Echter, deze beproevingen hebben de meeste mensen sterker gemaakt.

We kijken nu uit naar het Loofhuttenfeest van volgend jaar en maken nu al plannen, wat sneller is dan gebruikelijk. Er zijn een aantal dingen gebeurd, waardoor er snel beslissingen zijn gemaakt over het komende Loofhuttenfeest. Het is duidelijk dat God en Christus ons voorbereiden op een nog grootser Feest, volgend jaar. Het laatste artikel, dat verleden week verschenen is, over het ‘Jaar van Toewijding’ zou ons moeten doen beseffen dat het Loofhuttenfeest van volgend jaar een zeer geweldig Feest zal zijn!

Tegen het Loofhuttenfeest van volgend jaar zal de Kerk geestelijk veel, veel sterker zijn. De groei en de zegeningen die mensen zullen ontvangen, gekoppeld aan het ongelofelijke belang van de tijd waarin wij ons bevinden, zullen het Loofhuttenfeest van 2015 tot het meest belangrijke Feest maken dat wij meegemaakt hebben sinds de overblijfsel Kerk werd gevormd. Tegen de tijd dat Loofhuttenfeest gevierd wordt, zijn we op het hoogtepunt van het ‘Jaar van Toewijding’ en zullen wij allemaal getuigen zijn van de vruchten die ‘dit jaar’ voortgebracht hebben.

Feestlocaties
We gaan een aantal Feestlocaties combineren. Als gevolg daarvan zal de Kerk sommige mensen helpen die hierdoor niet meer naar een locatie dichterbij kunnen gaan en daarom genoodzaakt zijn een langere afstand af te leggen om het Feest bij te wonen. Echter, niet iedereen zal dergelijke bijstand ontvangen. Er zullen ook een aantal mensen zijn die hulp zullen krijgen om te kunnen reizen, maar het kan best zijn dat zij niet het volledige bedrag aan reiskosten krijgen. Deze informatie wordt vroeg verstuurd, zodat u kunt beginnen plannen, vooral financieel. Je kan nu beginnen met de voorbereidingen, je kan misschien op zoek gaan naar een extra baantje en/of extra geld sparen, zodat je zeker volgend jaar het Loofhuttenfeest kan bijwonen.

Door het combineren of samenvoegen van een aantal Feestlocaties beseffen we ook dat er meer mensen niet in staat zullen zijn het Feest volgend jaar bij te wonen. Dit als gevolg van leeftijd en/of gezondheid. Toch zal God deze personen extra zegenen en geestelijk sterken, omdat zij zoveel mogelijk uit de boodschappen van het Feest proberen te halen.

Voor diegenen die een lange afstand moeten reizen: boek niet te vroeg je vliegtuigticket, tenzij je geld genoeg hebt. Want mocht je je plannen veranderen of mocht je niet genoeg (financiële) steun ontvangen om je ticket te kunnen kopen, krijg je je geld niet terug van de vliegtuigmaatschappij. Dit jaar zullen we vroeger dan anders iedereen zich laten inschrijven voor het Loofhuttenfeest. Hopelijk hebben we voor het einde van het jaar alle informatie op de website en kan je beginnen je huisvesting (voor tijdens het Feest) te reserveren.

Iedereen die het Feest op een andere plaats wil bijwonen is vrij dat te doen. Dit zeggen we omdat er soms in het verleden enige terughoudendheid was om ver van huis te reizen, vanwege de onzekerheid over wanneer de verdrukking zou beginnen, waardoor iemand niet thuis zou raken. Na het laatste artikel moet het duidelijk zijn dat fysieke vernietiging als gevolg van het klinken van de Trompetten niet eerder kan beginnen dan voordat dit Jaar van Toewijding achter de rug is.

Diegenen die van plan zijn om naar de Gold Coast in Australië te reizen moeten zo snel mogelijk hotelkamers reserveren, omdat er daar op dat moment ook andere activiteiten georganiseerd worden. Als je naar Australië wilt gaan moet je direct contact opnemen met Wayne Matthews, om de noodzakelijke informatie inzake hotels en de locatie van de dienst te krijgen.

Er is besloten om volgend jaar geen Feest in Nieuw Zeeland te organiseren. Er zal alleen een Loofhuttenfeest in Australië georganiseerd worden voor iedereen in dat deel van de wereld.

Ook in Europa zal er het Loofhuttenfeest maar op één locatie georganiseerd worden, en dat is in Nederland. Er wordt geen Feest in het Verenigd Koninkrijk georganiseerd.

In Niagara Falls, Canada, zal het Feest op dezelfde plaats georganiseerd worden. Als kanttekening voor diegenen uit Amerika die naar Canada willen gaan, je moet een paspoort hebben om Canada in te mogen.

Er zal slechts één plaats in de Verenigde Staten zijn waar het Feest georganiseerd wordt, en dat is in Cincinnati. Het zal op dezelfde locatie als dit jaar gevierd worden, maar tegen de tijd dat het Loofhuttenfeest begint, zal het hele hotel gerenoveerd zijn. Er zal geen Feest in Hawaï of op enige andere plaats in de Verenigde Staten georganiseerd worden.

Dit maakt dat er slechts 4 plaatsen zijn waar het komende jaar het Loofhuttenfeest gevierd wordt: Gold Coast, Australië, Nederland, Canada en Cincinnati. Je moet dus een aantal beslissingen voor volgend jaar nemen. Het plan is om voor het eind van het jaar de website voor de inschrijvingen voor het Loofhuttenfeest klaar te hebben en wij verzoeken iedereen dan ook zo snel mogelijk zich aan te melden, zodat wij kunnen plannen. Als je je niet vroegtijdig inschrijft maar wel (financiële) hulp aanvraagt, zal je dit niet krijgen. Het is hoogst noodzakelijk dat iedereen zich zo snel mogelijk inschrijft.

Organisatie van de ministry
Nog een andere zaak: wij willen dat de Kerk zich ervan bewust is dat wij een flink aantal wijzigingen in de structuur van de ministry gaan beginnen doorvoeren. Hiervoor zijn verschillende redenen. Iedereen moet zich hiervan bewust zijn, omdat wij deze informatie in het volgende jaar aan de Kerk zullen geven, als de veranderingen plaatsgevonden hebben en als andere wijzigingen worden doorgevoerd. De Kerk moet weten wie er in hun regio tot de ministry behoort, dus zullen wij deze informatie doorgeven, wanneer het tijd is om dat te doen.

De ministry begint te worden gestroomlijnd en georganiseerd zodat iedereen zich beter kan voorbereiden op wat voor ons ligt, zoals het Millennium. Sommige van deze veranderingen zijn al aangebracht. Een belangrijke verandering heeft betrekking op de voorbereiding van de structuur van de Kerk, eens wij het Millennium ingaan. Hoewel het me niet duidelijk was op de tijd dat de ordinatie plaatsvond, werd het duidelijk voor veel mensen dat de ordinatie van een derde profeet in de Kerk zou kunnen betekenen dat een vrouw, als zij geen deel zou uitmaken van de 144.000, het fysieke hoofd van de Kerk, aan het begin van het Millennium, zou kunnen zijn, net zoals ik, als apostel, het fysieke hoofd van de Kerk, onder Jezus Christus, ben. Het is verstandig hier op te merken dat God iemand op die taak voorbereidt, en het zal iemand zijn die hiertoe goed is opgeleid en gevormd.

Onze focus vanaf 2008, toen de groei in de ministry begon, lag op Pinksteren 2012, het moment van de komst van Christus. Deze focus voor de ministry omvatte ook het werk dat gedaan moest worden, omdat er een ongelofelijk aantal doopaanvragen zouden komen. Die toename zou het gevolg zijn van meer en meer mensen die zich bekeren, naarmate de wereld meer in de eindtijdverdrukking geduwd zou worden, en de wederkomst van Christus dichterbij zou komen.

Zeker, die tijd staat nog voor ons. Er zal veel werk voor Gods volk zijn, voor Christus’ wederkomst en er zal nog veel meer werk zijn eens Hij teruggekeerd is. Er is veel gebeurd sinds 2008. Feit is dat allen in de ministry ouder zijn geworden en diegenen die al ouder waren zijn lichamelijk verzwakt en/of zijn zelfs arbeidsongeschikt als gevolg van verminderde mobiliteit en ziektes, die vaak gepaard gaan met het verouderingsproces.

Voor sommigen, die tot de ministry behoren, zal de stress en potentiële eisen (die zullen toenemen, zodra de verdrukking begint) van een dienaar zijn, van hen weggenomen worden, hun dienstbaarheid als dienaar zal niet langer van hen vereist worden. In sommige gevallen zal een elder de rol van een associate elder krijgen, of een sr elder die van een elder. Je kan het vergelijken met een baan, je gaat van voltijds naar deeltijds werken, of zelfs naar pensionering, wegens leeftijd of gezondheid.

Voor anderen zal deze verandering (vermindering) van taak het gevolg zijn van andere ministeriële kwesties, omdat ‘de werkelijke behoefte’ in een bepaalde regio veranderd is. In sommige gevallen zijn de dingen die in de toekomst zullen gebeuren of waar ze zullen gebeuren, veranderd. Alleen God en Christus hebben kennis van deze voorwaarden en zullen de regering van God leiden om deze veranderingen door te voeren. Het is een kwestie van hun leiding en wil, net zoals dit het geval is wanneer iemand geordineerd wordt of zijn of haar verantwoordelijkheid toeneemt.

Tot slot, er zullen een paar veranderingen doorgevoerd worden binnen de ministry als gevolg van correctie die gegeven wordt, en omdat de taak van een dienaar niet past in het leven van die persoon. Andere veranderingen zijn dan weer het resultaat van de ‘persoonlijke behoeften’ in iemands leven, die op dit moment belangrijker zijn voor iemand dan de taken die als dienaar uitgevoerd moeten worden.

Er zijn nog andere problemen, behoeften en doeleinden voor een aantal veranderingen, waarvan alleen God en Christus kennis en de controle over hebben. Dit met als doel om de Kerk te kneden en vormen door de verschillende ervaringen, training etc. In dat het geval is, dan zijn alleen God en Christus in staat om dit te bewerkstelligen (dit soort van werk te verwezenlijken), namelijk het scheppen van een grotere groei en verandering in het leven die mensen die specifiek voorbereid worden voor uiteenlopende plaatsen in het Lichaam (specifieke plaatsen in de Tempel) Om dit werk in hen te kunnen verwezenlijken, zijn er uiteenlopende omstandigheden vereist die zich in hun leven moeten voordoen.

Het komt er op neer dat je niet in de minstry hoeft te zijn, of in de ministry hoeft te blijven om ervaring op te doen, om te groeien, te leren en de verandering te ondergaan, die God in een ieder doet, om een specifieke plaats in de Familie van God in te nemen. Wij zijn allemaal verschillend en wij worden allemaal voorbereid op verschillende plaatsen in de tempel. Het is niet aan ons om God in twijfel te trekken. Wij moeten onszelf onderwerpen aan het proces en de ontzagwekkendheid van een dergelijke roeping. Ook moet niemand proberen te achterhalen waarom deze wijzigingen gemaakt worden, omdat deze van God en Zijn leiding komen. Het is aan niemand om te oordelen, anders ben je schuldig aan het veroordelen van God.

Het volgende artikel zal het begin van een nieuwe serie zijn, die de titel ‘Een toenemende Toewijding’ draagt.