Ronald Weinland

Profeteer tegen de Naties: DE LAATSTE OPDRACHT

Het is nu bijna één jaar geleden dat er een artikel op deze website verschenen is. De tijd is nu aangebroken om de laatste opdracht aan Gods Kerk te verkondigen. Een opdracht die rechtstreeks tot leidt tot de oprichting van Gods Regering op aarde door Gods Messias, Jezus Christus.

De uiteindelijke vervulling van de profetische eindtijdgebeurtenissen werd zeven jaar tegengehouden, en sommige van deze gebeurtenissen zullen nu op een andere manier vervuld worden dan wat eerder geopenbaard werd, als Christus in 2012 teruggekeerd was. Dit alles wordt geopenbaard in het nieuwe boek ‘Profeteer tegen de Naties’.

Dit boek werd tijdens het Loofhuttenfeest van 2016 in paperback formaat aan de leden van Gods Kerk uitgedeeld, en het was ook gratis beschikbaar op deze website voor iedereen die dit wilde lezen. Sinds November 2015 is het boek in segmenten op deze website geplaatst.

Al enige tijd nu heeft God duidelijk gemaakt dat de grote eindtijdgebeurtenissen inderdaad tegengehouden werden en dat zij niet vervuld zullen worden tot dit boek in meerdere talen beschikbaar zou zijn op deze website.

Die website (profeteertegen.com) is sinds vlak voor het Loofhuttenfeest van dit jaar beschikbaar in de Engelse taal en daar worden nu in snel tempo meerdere andere talen aan toegevoegd. Omdat God in deze eindtijd Zich meer dan ooit tot bepaalde bevolkingsgroepen richt, wordt dit derde eindtijd boek ook in twee andere belangrijke talen uitgegeven, namelijk in het Duits en het Russisch. Deze twee landen zullen namelijk elk een cruciale rol spelen in de hevigheid waarmee de eindtijdgebeurtenissen zullen vervuld worden.

Nu de website voor dit boek ‘in de lucht’ is, zullen de hoofdstukken van dit boek van deze blog verwijderd worden. De reden daarvoor is dat dit boek beschikbaar is op zijn eigen website. Dit boek zal enkel en alleen te downloaden zijn en in PDF, e-book of Kindle formaat beschikbaar zijn. Het boek zal niet in boekvorm (paperback of hardcover) verkrijgbaar zijn. Dit boek is niet beschikbaar in boekvorm omdat al onze middelen aangewend zullen worden om dit boek alleen maar via het internet te verspreiden. De kosten, verbonden aan het drukken en per post versturen van het boek, zouden de mogelijkheid om dit boek zoveel mogelijk via het internet te verspreiden, alleen maar beperken.

Er rest ons nog maar weinig tijd om met volle kracht deze laatste opdracht voor de Kerk te vervullen, namelijk het verspreiden van dit boek. De tijd die on nu nog rest loopt vanaf nu tot aan het moment waarop de verwoesting door de eerste vier Trompetten over de hedendaagse naties Efraïm en Manasse (de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, samen met de nauwverwante Gemenebest) ontketend worden.

Deze gebeurtenissen worden nog steeds tegengehouden (Openbaring 7: 1 – 4) tot God de laatste mensen verzegeld zal hebben, die rechtstreeks, bij zijn wederkomst, onder Jezus Christus in zijn regering zullen dienen.

Eens deze catastrofale gebeurtenissen over deze grootse naties der aarde zullen ontketend worden, zal het bijna niet meer mogelijk zijn om deze laatste opdracht uit te voeren en de boodschap te brengen. Er is niet veel tijd tussen deze catastrofale gebeurtenissen van de eerste vier Trompetten en het uitgieten van de plagen van de Zevende Trompet. Wanneer dit eenmaal begint zal er niet veel werk overblijven voor de Kerk.

Er dient opgemerkt te worden dat de titel van dit boek ‘Profeteer tegen de Naties’ gewag maakt van ‘naties.’ Wanneer er Bijbelse profetieën gesproken wordt over naties, worden vaak de woorden ‘bergen en heuvels’ gebruikt. Deze woorden zijn ook volledig van toepassing op alle verschillende wereldse bestuursorganen en ook op de uiteenlopende bestuursorganen van Gods Kerk, die na de profetische Apostase (grote afvalligheid) in Gods Kerk, in 1994 verstrooid raakten. De Apostase kondigde ook een specifieke aftelling naar de wederkomst van Christus naar deze aarde aan: dit alles wordt uitvoerig uitgelegd in dit nieuwe boek.

Deze laatste opdracht heeft alles te maken met een krachtige, duidelijke boodschap die God uitstuurt naar alle landen der wereld en naar Zijn Kerk die verstrooid werd. Deze boodschap behelst de volgende punten: het is belangrijk dat iedereen gaat inzien dat het noodzakelijk is dat God ingrijpt, om alle regeringen der aarde te verlossen zodat er een nieuwe Regering door Jezus Christus zelf opgericht kan worden.