Ronald Weinland

Voorbereiding op Wereld Oorlog III

Voordat Wereld Oorlog II begon waren er maar heel weinig mensen die tekenen van de komende wereldoorlog erkenden. De meeste mensen hielden dit niet voor mogelijk. Dat is ook zo vandaag de dag, maar nu is het een beetje anders.

In de afgelopen jaren wordt er gesproken over een derde wereldoorlog, een kernoorlog. Maar toch houden de meeste mensen dit niet voor mogelijk. In toenemende mate worden de landen van de wereld bij deze confrontatie betrokken. Dit zal uitmonden in een wereldoorlog. Als je goed kijkt zal je zien dat dit escaleert. Hoe voorbereid ben jij, zowel fysiek als geestelijk op een dergelijke realiteit?

Tot een jaar geleden was het bijna onmogelijk om nieuwsartikelen te vinden waarin de bezorgdheid voor een derde wereldoorlog te lezen is, laat staan dat je nieuwsartikelen vond waarin de mogelijkheid van een nucleaire oorlog besproken werd. Maar dat is veranderd! De meeste mensen zien dergelijk nieuws niet. Vooral in de Verenigde Staten, omdat het nieuws daar meer gaat over persoonlijkheden, meningen van mensen en ruzie op politiek front.

Zelfs tussen naties onderling is er een escalatie van tegengestelde ideeën en overtuigingen dat leidt tot ideologische oorlogsvoering. Politieke oorlogsvoering staat op een nieuw hoogtepunt. Zulke onrust roept opschudding en zelfs geweld op, evenals grote verdeeldheid. Wanneer er in landen zo’n groeiende verdeeldheid heerst, en dit zich tegen andere landen keert, staat een wereldoorlog voor de deur.

Meer dan ooit bedreigen landen elkaar. De voorhoede van een wereldoorlog zijn handelsoorlogen. Handelsoorlogen leiden tot een echte oorlog en dat is precies wat er gebeurt. De bedreigingen nemen toe. De spanningen lopen zo hoog op dat er slechts één vonk nodig is om de hele wereld in een rampzalige, catastrofale eindtijd realiteit te storten.

Enkele hot-spots: regio’s zoals het Midden-Oosten, waar de spanningen tussen de Soennitische en Sjiitische landen op een hoogtepunt zijn. Het door Shia geleide Iran blijft zijn aanhangers dwingen om enorme verwoesting te veroorzaken in landen zoals Libanon, Syrië, Saoedi-Arabië, Irak, Jemen, evenals in de Perzische Golf en de Straat van Hormuz.

Wat zo bedroevend is, is dat de meeste Amerikanen niet eens weten waar deze plaatsen liggen en wat er de afgelopen weken in deze regio is gebeurd. Dit geldt met name voor de VS, die oorlogsschepen naar de Perzische Golf stuurt. Slechts één vonk tussen Iran en de VS slepen het grootste deel van Europa, Rusland, Israël en China mee in een totale oorlog. Hiermee vergeleken zullen de eerdere oorlogen die in regio’s zoals Afghanistan, Syrië en Irak uitgevochten zijn, niets voorstellen.

Zelfs bij het horen van dergelijk nieuws denken de meeste mensen ‘c’est la vie.’ Dit is een Franse uitdrukking en betekent ‘zo is het leven.’ Het lijkt erop dat mensen zulke dingen accepteren zonder zich er zorgen over te maken. Jammer genoeg zullen zij zich grote zorgen maken zodra de laatste wereldoorlog uitbreekt.

Een andere hot-spot is India en Pakistan. Er wordt door beide landen kritiek geleverd en gedreigd met vernietiging, door het gebruik van kernwapens, waarvan beide landen een overvloed hebben.

China en Rusland pronken met hun nieuwste militaire wapens en de vernietiging die zij teweeg kunnen brengen in elk land, waar zij mee te maken zouden kunnen krijgen, Vladimir Poetin heeft scherpe en bijtende woorden gesproken om Ruslands enorme vernietigende kracht te beschrijven.

De Chinese president Xi Jinping sprak dreigende taal tegen Taiwan, en zei dat zij de Zuid-Chinese Zee met militaire macht kunnen terugnemen. En deze week heeft Japan zijn houding ten opzichte van China ietwat veranderd, en beweerde dat het de veiligheid in de Filippijnen steunt. Maar de situatie in de Zuid-Chinese Zee is het onvoorspelbaar, omdat veel landen ingaan tegen China’s claims over deze regio. Maar nogmaals, wie geeft er iets om en wie weet dat dergelijke spanningen kunnen leiden tot een derde wereldoorlog?

Een veiligheidsexpert van de VN verklaarde afgelopen week dat het risico van het gebruiken van kernwapens het hoogst is sinds de Wereld Oorlog II en noemde dit ‘een urgent probleem’ dat de wereld zeer serieus zou moeten nemen. Inderdaad, de wereld staat aan de vooravond van een derde wereldoorlog, een kernoorlog. Maar de meeste mensen in de wereld zijn in slaap gevallen en maken zich hier geen zorgen over.

Wees waakzaam, waakzaam en voorbereid
Of de wereld het nu ziet of niet, landen bereiden zich voor op een oorlog. Daarom zou het verstandig zijn om zoveel mogelijk op die oorlog voorbereid te zijn. Voor diegenen die overrompeld worden door deze gebeurtenis zal het een gruwelijke schok zijn, een ontgoocheling, men zal er niet mee om kunnen gaan, er zal massaal trauma zijn en dood.

Maar als je de waarschuwing ter harte neemt en waakzaam zijn kan je fysiek, mentaal en hopelijk geestelijk veel beter voorbereid zijn. Het is zeer belangrijk om te weten wat er gebeurt en waarom, want dit helpt je om voorwaarts te gaan en te volharden. Dan heb je hoop op Gods tussenkomst.

Deze blog, inclusief de verschillende literatuur die wij hierover hebben gepubliceerd (vooral in de afgelopen veertien jaar) was bedoeld om mensen te waarschuwen. Om iedereen die wil luisteren te helpen zich beter op eindtijdgebeurtenissen voor te bereiden. Ook zijn deze dingen gepubliceerd om deze mensen aan te moedigen zodat zij kunnen volhouden tijdens wat er komt omdat zij hoop hebben op wat er na deze oorlog staat te gebeuren.

Er is geprofeteerd dat deze tijd, deze eindtijd zou komen. En dat is de tijd waarin wij nu leven. Dit is een laatste wereldoorlog, waarin de mensheid zichzelf zou vernietigen als God niet in zou grijpen om er een eind aan te maken. Om voorgoed een eind te maken aan alle oorlogen.

God heeft deze ‘c’est la vie’ houding van de wereld geopenbaard. En over het algemeen luisteren de meeste mensen niet naar dergelijke waarschuwingen. In plaats daarvan worden dit soort waarschuwingen belachelijk gemaakt en/of hoogmoedig afgewezen. Het is begrijpelijk dat de meeste mensen die artikelen of boeken gelezen hebben waarin gewaarschuwd wordt voor deze eindgebeurtenissen, deze snel van de hand gewezen hebben en niet serieus hebben genomen.

Aangezien deze eindgebeurtenissen nog niet begonnen zijn, reageren veel van deze mensen en beweren zij dat deze waarschuwingen onjuist zijn en dat ik een valse prediker ben, door deze dingen te beweren. Het is waar dat er in 2012 en 2013 niets gebeurd is, waar ik andere mensen voor waarschuwde. Voor de wereld was het misschien te dogmatisch om zoveel nadruk te leggen op het feit dat dit de jaren waren van Christus’ komst.

Het feit dat er in die jaren niets gebeurd is, verandert niets aan de realiteit dat deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. De vraag blijft: wanneer? Hoewel God Zijn Zoon zal sturen om een eind te maken aan Wereld Oorlog III, is het duidelijk dat een dergelijke gebeurtenis binnen de profetische timing zal vallen. Daarom is waakzaam zijn zo belangrijk.

Door je bewust te zijn van ‘waar en wanneer’ kan je veel alerter en voorbereid zijn op wat volgt en niet volledig worden overrompeld, zoals de wereld zal zijn. Dat is de reden waarom dit ‘werk’ een werk van waakzaam zijn en mensen informeren is. Mensen informeren over die parameters en de gebeurtenissen die leiden tot de vervulling hiervan. Dat is ook de reden waarom wij ons nu richten op een mogelijke vervulling op Pinksteren van 2020.

Sinds 2013 dachten wij dat de mogelijke komst van Christus op Pinksteren van 2019 zou zijn. Maar enkele maanden geleden beseften wij dat dit niet het geval zou zijn, omdat er specifieke dingen moeten gebeuren binnen een bepaalde periode, voordat Christus zal terugkeren. Als in het komende jaar geen eindtijdgebeurtenissen beginnen, Wereld Oorlog III niet uitbreekt, dan zal het nog een aantal jaren duren voordat dergelijke profetische parameters weer van toepassing zijn.

Niettemin, deze wereld stevent af op de vervulling van deze tijd. Profetisch gezien staat het wereldtoneel klaar, omdat bepaalde landen zich al op één lijn hebben geplaatst, zoals God in de profetieën heeft geschreven.

Aan de vorige apostel van Gods Kerk, meneer Herbert W. Armstrong werd gegeven dat na Wereld Oorlog II de eindtijd begonnen was. Hij kreeg te verstaan dat er nog één Europese opleving zou zijn, die zou resulteren in Wereld Oorlog III. Het werd geopenbaard dat deze heropleving tegenstrijdig zou zijn, zoals Daniël in de profetie laat zien. Het zou namelijk potentieel sterk zijn (militaire en economische macht) maar zwak, als ijzer dat door klei bijeengehouden wordt. Het is niet sterk verenigd. Verder staat er geschreven dat deze laatste heropleving of macht uit tien naties zal bestaan, die verenigd zullen zijn onder één regering en één leger en munt zal hebben.

De vorming van deze heropleving begon in 1957 met het Verdrag van Rome, waardoor de Europese Economische Gemeenschap (EEG) of Gemeenschappelijke Markt tot stand kwam. Dit leidde tot de Europese Unie, toen het Verdrag van Maastricht in 1993 in werking trad. Dit proces van een laatste geprofeteerd verenigd Europa begon in die jaren. Dit is de geprofeteerde zevende en laatste heropleving van een verenigd Europa.

Hoewel meneer Armstrong het begin, de ontwikkeling van deze zevende heropleving zag, zag hij niet hoe dit zou evolueren omdat hij in 1986 stierf. Pas dertien jaar later, in 1999, werd de gemeenschappelijke munt, de Euro, van deze laatste heropleving ingevoerd.

Jij leeft in ontzagwekkende tijden. Het afgelopen jaar heeft de Europese Unie (EU) een Europees leger opgericht. Bovendien is de EU het voorbije jaar begonnen met gesprekken te voeren en plannen te maken om een soevereine alliantie, die bestaat uit negen tot tien landen, op te richten. De andere lidstaten blijven functioneren en werken aan een volledige integratie later met de andere tien, als zij daarvoor kiezen.

Zien dat deze profetische gebeurtenissen allemaal op hun plaats vallen in een zevende en laatste heropleving van een grote Europese macht, zou iedereen moeten doen nadenken. Dit is namelijk één van de belangrijke tekenen die God gaf dat de laatste eindtijdgebeurtenissen, een derde wereldoorlog, voor de deur staat. Het grootste deel van de wereld is blind voor deze gebeurtenissen, maar jij hoeft niet blind te zijn. Dit maakt deel uit van waakzaam, meer gemotiveerd en voorbereid te zijn op wat er daarna gebeurt.

Ja, het wereldtoneel staat klaar voor de laatste eindtijdgebeurtenissen. Dit is allemaal in Gods handen. De wereld stevent af op een grote wereldoorlog. God zal niet toestaan dat deze oorlog begint, maar zal het tegenhouden totdat de omstandigheden perfect zijn om Zijn Koninkrijk op aarde te vestigen.

Om eerlijk te zijn, ik geloofde ‘er heilig in’ dat Christus in het jaar 2012 zou terugkeren. De reden hiervoor heb ik al eerder vermeld, maar de realiteit is dat ik ongelijk had en niet zag wat velen zouden kunnen aanhalen. Ik heb het over Christus’ duidelijke, eigen woorden die te maken hebben met de tijd van zijn komst. Hij verklaarde nadrukkelijk: ‘Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. Ziet toe, waakt en bidt, want gij weet niet, wanneer de tijd is.’ (Marcus 13: 32 – 33)

Het doel van deze artikelen en artikelen die nog geschreven gaan worden, zullen dezelfde boodschap bevatten en gericht zijn op het kijken naar de gebeurtenissen in deze wereld, die duidelijk passen in de eindtijdprofetie. Er zal hierover geschreven blijven worden zodat anderen zich bewust kunnen worden van het groeiende conflict in deze wereld. Zoals Christus zei moet dit gepaard gaan met waakzaam zijn en bidden en vol verlangen uitkijken naar het moment dat God deze wereld verandert en Zijn Regering onder leiding van Zijn Zoon, zal regeren.

Dus ja, wij blijven waakzaam en blijven mensen aanmoedigen om alert te zijn op de gebeurtenissen in de wereld en de dingen die profetisch vervuld worden. Hierbij zullen wij ons best doen, om in de context van die tussentijdse punten om naar uit te kijken, aan te geven wanneer dergelijke gebeurtenissen potentieel vervuld kunnen worden, in plaats van zulke tijdstippen aan te geven als definitief en het enige tijdstip voor een potentiele vervulling.

Maar het zou overduidelijk moeten zijn voor iedereen die waakzaam is, dat we ons nu heel dicht bij het moment bevinden dat de vonk overslaat die de lont aan het vuur van een catastrofale atoomoorlog zal aansteken.