Ronald Weinland

Boeken over de eindtijd

Ronald Weinland, auteur van De Geprofeteerde Eindtijd en 2008 – Gods Laatste Getuigenis daagt de lezer uit om de catastrofale eindtijdgebeurtenissen, waarvan geprofeteerd is dat zij nu staan te gebeuren, serieus te overdenken. Alhoewel velen datgene wat hier geschreven staat niet serieus nemen, zal hen toch gaandeweg een gevoel van ongeloof bekruipen, wanneer de gebeurtenissen die in deze boeken beschreven worden, zich beginnen te voltrekken. Beide boeken worden gratis aangeboden.

2008 – Gods Laatste Getuigenis

Het jaar 2008 was het begin van Gods laatste waarschuwingen aan de mensheid, en die waarschuwing eindigde op Pinksteren, 27 Mei 2012. Gods laatste countdown voor menselijk zelfbestuur is al begonnen. Spoedig, op een jaarlijkse Feestdag, Pinksteren, zal hier een einde aan komen.

Op 14 December 2008 heeft de Eerste Trompet van het Zevende Zegel van het boek Openbaringen geklonken. Dit was de aankondiging van het begin van het ineenstorten van de economie van Verenigde Staten en de grote verwoesting die zal volgen. De volgende drie Trompetten zullen resulteren in de totale ineenstorting van de Verenigde Staten en eenmaal de Vijfde Trompet klinkt, zal de wereld in Wereld Oorlog III gestort worden.
  visit the-end.com

De Geprofeteerde Eindtijd

De eindtijd is aangebroken. Honderden miljoenen mensen zullen sterven in de ergste tijd van verdrukking die de wereld ooit gekend heeft. U moet hierover op de hoogte worden gebracht, zodat u weet wat u kunt doen.

De Geprofeteerde Eindtijd zal voor vele lezers een uitdaging zijn als zij acht slaan op de catastrofale eindtijdgebeurtenissen waarvan staat geprofeteerd dat zij binnenkort zullen plaatsvinden. Hoewel velen datgene wat hier geschreven staat niet serieus zullen nemen, zal hun een gevoel van ongeloof bekruipen wanneer de gebeurtenissen die in dit boek worden beschreven zich beginnen te voltrekken.
  visit the-end.com