Ronald Weinland

ECONOMISCHE INEENSTORTING STAAT VOOR DE DEUR

Het jaar 2008 bleek verwoestend te zijn voor de wereldeconomie, maar sinds die instorting zijn mensen hardnekkig blijven geloven dat het beter kan gaan worden. De gemeenschappelijke taal die door beursmakelaars en financieel experts gesproken wordt, is als volgt: je zal je vorige verliezen na verloop van tijd wel terugverdienen en weer winst maken.

De waarheid is echter dat er voor de wereld geen tijd meer is om dit resultaat te bereiken. Want wat in 2008 begonnen is, zal nu veel en veel erger worden. Het hele economische systeem is zo met elkaar verweven, dat een economische ramp in een bepaald deel van de wereld ook effect op alle andere regio’s zal hebben.

Het slechte nieuws over dergelijke wereldwijde toestanden neemt toe. Toespraken verliezen hun glans, omdat mensen beginnen in te zien dat de beloften die men maakt, politieke gehaaidheid en de ander de schuld te geven niets goeds voortbrengt. Overheden, bedrijven en economische leiders zeggen veel, maar kunnen niets doen om het economische tij te keren.

Europa zal de leiding nemen
Profetische gebeurtenissen versnellen en zij vormen en kneden datgene wat over deze wereld zal komen, eens de 5de Trompet van Openbaring heeft geklonken. Wanneer die plaatsvindt zal de uiteindelijke vorming van de volgende en tevens laatste heropleving van het heilige Romeinse Rijk plaatsvinden. Het zal precies gebeuren zoals het Mr Herbert W. Armstrong gegeven werd om te zien: tien landen in Europa zullen deel uitmaken van dit oude rijk en dit zal de laatste opstanding van dit rijk zijn.

Tijdens deze maand September is de wereld aan het bijkomen van slecht economisch nieuws op alle fronten. Waar vroeger leiders bleven volhouden dat het maar een paar jaar zou duren en dan zou verbeteren, blijken het nu sombere voorspellingen te zijn, waarbij men beweert dat het nu 10 jaar zal duren voor het tij zal keren.

Dit en de uiteindelijke ineenstorting van de wereldeconomie zal 10 naties dwingen samen te gaan als de Verenigde Staten van Europa – de laatste heropleving van het heilige Romeinse Rijk, met Duitsland aan het roer. Net zoals in een voetbalwedstrijd zal men van alle kanten advies geven en strategieën uitwerken, inclusief hoe de Euro het kan overleven of niet, en welke landen failliet zullen gaan of gered zullen worden en of landen wel of niet in de EU kunnen blijven etc etc.

Ook Timothy Geithner gaf de Europese leiders advies tijdens een bijeenkomst van de Europese ministers van financiën in Wroclaw, Polen. De Amerikaanse minister van financiën maande de Europese leiders aan te stoppen met kibbelen en de controle te nemen in deze schuldencrisis, die zeer schadelijk is en een ‘catastrofaal risico’ met zich meebrengt. Natuurlijk werd er ook nog ander advies gegeven, door anderen, maar wat hij niet weet is dat Europa inderdaad de controle overneemt, maar niet op de manier die hij zich voorstelt.

De Euro is niet zwak. Het is een sterk instrument dat Duitsland meer macht en invloed geeft dan zij ooit gehad heeft in de Europese geschiedenis. Dit is ondertussen zo sterk geworden, dat de meesten niet eens erkennen hoe dit gebruikt kan worden om invloed uit te oefenen, te dwingen en zelfs anderen te manipuleren om een bepaalde politieke richting in te slaan.

Angela Merkel is een hoog opgeleide en intelligente vrouw. Zij is niet daar geraakt door zwakheid of een ontbrekende greep op de politiek. Een van haar meest meesterlijke citaten is: ‘Als de Euro faalt, mislukt Europa’. Duitsland zal niet toestaan dat de Euro faalt. En er zijn ook andere Eurolanden die niet zullen toestaan dat de Euro zal falen. Want zij zullen niet toestaan dat het nieuwe Europa mislukt.

Deze maand heeft zelfs de voormalige Duitse Bondskanselier Gerard Schröder aangedrongen op de oprichting van de ‘Verenigde Staten van Europa’, omdat er behoefte is aan een gemeenschappelijke regering om een toekomstige economische crisis te voorkomen. Ja, de Euro is sterk en deze is uitgegroeid tot een krachtig instrument.

Terwijl de verstrooide Kerk slaapt
Vermits de vele verschillende organisaties, die verstrooid werden naar aanleiding van de apostase, nog altijd wachten op de opening van de 1ste Zegel van Openbaring, zullen zij binnenkort schrikken, door de confrontatie met iets waarvan zij dachten dat dit nog vele jaren op zich zou laten wachten. Zij weten wat er geprofeteerd staat over het ten tonele verschijnen van de 10 naties van een Verenigde Staten van Europa. Als zij dit ‘binnen’ de komende maanden zien gebeuren, zullen zij de realiteit van waar wij ons in de tijd bevinden onder ogen moeten zien. Zelfs dan zal trots een obstakel zijn om te erkennen dat de 5de Trompet van het 7de Zegel al geblazen heeft.

Dit zal het lang verwachtte moment zijn, dat velen in het verstrooide Lichaam eindelijk wakker gemaakt zullen worden uit hun diepe geestelijke slaap. Diegenen die eerlijk tegen over zichzelf en tegenover God zijn, zullen zien dat zij niet de opdracht gekregen hadden om ‘een werk’ verder te zetten dat in Mattheus 24: 14 beschreven wordt: ‘n dit evangelie van het Koninkrijk zal gepredikt worden in de gehele wereld tot een getuigenis van alle volken en dan zal het einde komen’.

Diegenen die zich bekeren van het in slaap gevallen te zijn zullen weten dat dit vers vervuld werd door Herbert W. Armstrong. Want toen hij gestoven is, is dat werk geëindigd en is ‘het einde gekomen’. Bij zijn dood is de Kerk van het Filadelfia tijdperk het Laodicea tijdperk ingegaan. Toen is de geprofeteerde eindtijd-apostase in de ware Kerk van God begonnen en werd de Kerk verstrooid.

Degenen die zich willen bekeren, zullen de waarheid erkennen van wat God beloofd had, dat zou gebeuren in de eindtijd en waarover Johannes in Openbaring11: 3 geschreven heeft. Dit is de letterlijke vertaling: ‘En ik (God) zal Mijn 2 getuigen geven en zij zullen profeteren 1.260 dagen, in zakken gekleed.’ Gods Kerk weet al heel lang dat God in de eindtijd 2 getuigen zou sturen om Zijn werk op aarde te voltooien, voor Zijn Zoon zou komen, als Koning der koningen.

Deze 2 getuigen zijn ‘gekleed in zakken’, dit is een profetische uitdrukking en betekent: ‘gekleed’ in nederigheid om de taak te doen die voor hen ligt. Maar de wereld en vooral de verstrooide Kerk bespot hen en maakt hen belachelijk, als zij eenmaal ten tonele verschijnen. Deze 2 getuigen ondergaan vrijwillig de spot, de leugens, de verachting en de laster van anderen. Het hoort bij hun job en hun taak als getuigen van de menselijke natuur (zelfs de menselijke natuur in diegenen die bij de doop de bevruchting van Gods geest ontvangen hebben) die zich al 6.000 jaar tegen God verzet en nu nog duidelijker wordt in deze periode van 3 ½ jaar. Het is inderdaad een belangrijke getuigenis van de kracht van de menselijke natuur die zich tegen God verzet. Dit is een belangrijke les waarvan diegenen die in het Millennium en de Grote Witte Troon zullen leven, voordeel uit zullen kunnen halen.

Wereldwijde Economische Ineenstorting
Net voor die 10 landen van Europa samen gedwongen worden om op te gaan treden, zal de wereld eerst een enorme economische ineenstorting meemaken. Dit staat voor de deur. Banken zullen failliet gaan. Effectenhandelaars zullen failliet gaan. Bedrijven zullen failliet gaan.

Helaas zoeken zoveel mensen in deze wereld hun toevlucht in (Amerikaanse) obligaties. Wat een domme fout! Het is papier, het zijn alleen maar ‘nullen en enen’ ergens in cyberspace. Je kan het niet eten. Je kan er niets mee kopen. Als de ineenstorting plaatsvindt zullen die papieren waardeloos zijn. Geld, zogenaamd veilig in obligaties en aandelen en zelfs bankrekeningen zijn niets anders dan ‘nullen en enen’ in cyberspace.

Als een bank failliet gaat, zal het moeilijk zijn om die nullen en enen in biljetten op te nemen! En hoe moeilijk zal het zijn om je aandelen te verkopen, die ineens vergiftigd blijken te zijn? Hoe waardevol zijn uw nullen en enen, en de binaire codes, die deel uitmaken van dit computertijdperk?

Een laatste waarschuwing! Als je geld op een bank- en/of spaarrekening hebt staan, wees dan ten minste zo verstandig om het cash van de bank te halen en extra voedsel te kopen. Haal je geld van de bank en verstop het op een veilige plaats. Want als de deur van de bank sluit is het te laat om je geld van je bankrekening te halen!

Wij leven in bange tijden. Als je niet volledig op de hoogte bent van de realiteit, is het moment aangebroken om eens goed om je heen te kijken!