Ronald Weinland

RECENT ARTIKELEN

HOOFDSTUK 5 – DE ZEVEN TROMPETTEN VAN OPENBARING

Sinds het moment dat God de mensheid op deze aarde plaatste heeft Hij verschillende mensen de wereld ingezonden die getrouw aan Zijn wegen leefden, en die anderen over Zijn wegen en waarheden zouden vertellen. Onder hen waren er ook vele apostelen en profeten die meer waarheid en meer inzicht ontvingen, die zij moesten verkondigen. …

HOOFDSTUK 4 – DE OPKOMST EN VAL VAN DE EU

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat de zevende en laatste geprofeteerde heropleving van het Europese rijk in de jaren 1950 vorm begon te krijgen, en nu bijna voltooid is. Helaas is de wereld hier volkomen blind voor en ziet zij niet dat er zich nu letterlijk voor onze ogen eindtijdgebeurtenissen voltrekken die al duizenden jaren geleden geprofeteerd werden. …

Hoofdstuk 3 – GOD HEEFT Wereld Oorlog III VOORSPELD

Dit is echt een beangstigend verhaal, vooral omdat gaat het over onze tijd nú. De omvang van de catastrofale vernietiging die deze oorlog teweeg zal brengen, is echt huiveringwekkend. God zegt duidelijk dat er in de hele menselijke geschiedenis nooit een tijd als deze geweest is, en gelukkig zal er ook nooit meer zo’n tijd zijn. …

ARCHIEF

Hoofdstuk 2 – WAARHEID EN BIJBELS BEWIJS

Hoofdstuk 1 – DE OORLOG DIE ALLE OORLOGEN BEËINDIGT

Voorbereiding op Wereld Oorlog III

Ben jij voorbereid op de komst van Christus?

Is de wederkomst van Christus op handen?

+ Archief