Ronald Weinland

De Huidige Waarheid

De term ‘de huidige waarheid’ is voor Gods Kerk zoveel meer gaan betekenen in de afgelopen jaren en gaat mogelijk nu nog veel meer voor ons betekenen.

De ‘huidige waarheid’.. is de waarheid die wij op dit moment hebben. Het is de waarheid die wij ‘momenteel’ hebben. En het is niet makkelijk te dragen. Wij geloven dat Jezus Christus aan Zijn terugkeer naar deze aarde begonnen zou zijn vandaag, deze Sabbat, de 26ste Mei. Wij geloven dat dit dit bij zonsondergang in Jeruzalem, tegen het eind van de 26ste Mei zou zijn.

Nu ik dit schrijf is die tijd bijna aangebroken en is er nog niets in de wereld begonnen dat het doel of de noodzaak van Christus’ wedekomst aankondigt. Ja, het kan nog steeds gebeuren, aangezien de timing van deze huidige dag, Gods Sabbat, nog altijd niet voorbij is. Dit alles is volledig in Gods handen en gebeurt volgens Zijn wil.. wat er zal gebeuren en wanneer. Het is waar dat na de ballingschap van Juda in Babylon het Joodse volk het Babylonische systeem begon te gebruiken, om de tijd bij te houden en God begon met hen te werken, met het type systeem dat zij begonnen te gebruiken. Maar de wekelijkse Sabbat en de jaarlijkse Feestdagen werden berekend volgens Gods kalender.

Vandaag kijk ik uit naar de mogelijke vervulling van al deze dingen, waar wij naar uitkijken, tot aan het eind van de Sabbat in Hawaï, want daar eindigt de dag in deze moderne wereld.

Toch voel ik mij genoodzaakt dit artikel te schrijven, omdat ik sterk het gevoel heb, dat het nodig is voor Gods mensen op dit moment. Ik denk nog altijd dat het mogelijk is dat Christus terugkomt tot het eind van deze Sabbatdag op aarde. Omwille van Gods mensen hoop ik dat we niet nog meer moeten leren met betrekking tot de wederkomst van christus, maar het lijkt erop dat we het waarschijnlijk nog meer moeten ‘zien’. wij weten dat God veel geopenbaard heeft, op Zijn manier. En dit om de grote geestelijke oorlog die helemaal tot aan de komst van Jezus Christus doorgaat. Wij zijn gaan ‘zien’ (dor ervaring en openbaring van God) dat God ons openbaart wat wij nodig hebben, op het moment dat wij het nodig hebben, vooral in deze eindtijd, het eind van het tijdperk van de mensheid, op het momment dat er een einde aan de invloed van Satan en zijn heerschappij over deze wereld komt.

Een Bezwaard Hart

Een bezwaard hart … dit is de beste manier om te omschrijven hoe ik mij voel ten opzichte van de Kerk van God. Velen hebben ons bespot en hebben, in ongeloof, hun hoofd geschud over wat wij hebben gepubliceerd in de afgelopen jaren en dit zal ongetwijfeld nog erger worden in de komende tijd. En toch begrijp ik hun ongeloof. Maar ik begrijp ook wat wij geloven en dat wij vasthouden aan de waarheid die God aan ons geopenbaard heeft.

Naarmate vanochtend de uren vorderden naar het moment waar wij naar uitgekenen hebben, de laatste aftelling naar de wederkomst van Christus, kwamen er dingen in mijn gedachten op, waar ik eigenlijk niet over wou nadenken, maar waarvan ik voelde dat ik erover moest nadenken. Ik heb in het verleden, elke keer als God Zijn wil en doel (openbaring van meer waarheid of begrip en verduidelijking van waarheid die we al hadden) aan mij begon te openbaren, gevoeld.

Wij hebben inderdaad gemengde gevoelens gehad in de voorbije paar weken voor dit Pinksterfeest van 2012. De verwachtingen van een dergelijke gebeurtenis, helemaal tot aan het laatste moment, doet mij denken aan wat Abraham ging doen: het opofferen van zijn eigen zoon. De gevoelens en emoties die men op zo’n moment doormaakt, kan niet begrepen, noch beseft worden tot wij iets dergelijks meegemaakt hebben. Wij kunnen nu Noach beter begrijpen dat we in het verleden gedaan hebben. En dat mensen getrouw blijven tot het eind, tot God ingrijpt om Zijn woord te vervullen of als Hij een andere weg openbaart is God welgevallig. God heeft een andere weg geopenbaard aan Abraham. Als ik aan de waarheden denk kan ik begrijpen dat mensen verontwaardigd zijn door dit soort woorden. Ik begrijp ook de opluchting die God mij geeft om te ‘zien’ wat Hij nu openbaart over ‘een andere weg’ of de aanvulling en verduidelijking van ‘Zijn weg’ om deze eindtijd te beëindigen.

Tegen het eind van deze dag, in de laaste tijdszone van deze Sabbat, als Jezus Christus nog niet aan Zijn wederkomst naar deze aarde begonnen is, dan zullen wij doen zoals een dienaar in Nederland vandaag tegen mij zei over wat God Zijn mensen opdraagt: ‘wij gaan vooruit’. Inderdaad, wij gaan vooruit. Wij weten dat dit Gods Kerk is.

Om eerlijk te zijn, ik ben teleurgesteld dat Jezus Christus niet aan Zijn wederkomst begonnen is. Maar ik ben ook opgewonden omdat ik weet dat er nog maar een kort werk voor ons overblijft. Dat zal uitgelegd worden in de Pinksterpreek, die ik zal opnemen, zodra ik dit artikel klaar heb.

Ik was niet teleurgesteld toen God aan ons openbaarde dat de 2 getuigen niet letterlijk gedood zullen worden en 3 ½ jaar dood in de straten van Jeruzalem zullen liggen. Die openbaring was makkelijk aan te aanvaarden. Wat God nu openbaart is een beetje moeilijker, omdat wij gehoopt hadden dat Christus op Pinksteren terug zou komen. Wetende dat Hij waarschijnlijk niet terugkeert is inderdaad teleurstellend, maar het is niet iets dat op de een of andere manier ons geloof mag aantasten. In plaats daarvan gaan wij vooruit!

Het allerbelangrijkste is dat wij God volgen, waar Hij ons ook heen leidt en hoe Hij ons leidt. De realiteit is dat naar aanleiding van wat God ons openbaart, ik ook bemoedigt ben om te zien dat wat er in ‘2008 – Gods Laatste Getuigenis’ geschreven staat, veel betekenisvoller en krachtiger geopenbaard zal worden.

Dit artikel is snel geschreven om Gods mensen te bemoedigen om ‘sterk en moedig te zijn’. Wat wij meemaken en hoe wij leven is niet makkelijk. Maar het heeft allemaal een doel. Wees niet ontmoedigt, ook al weten wij wat er gaat komen moeilijk zal zijn. Mensen zullen bepaalde dingen onder ogen moeten zien: op je werk, je financiën, men belachelijk gemaakt worden maar men moet nederig zijn. Maar wij gaan vooruit en zijn dankbaar dat we in de voorbije 3 ½ jaar geen grote fysieke verdrukking op deze aarde meegemaakt hebben, en al het lijden wat zoiets zal veroorzaken. Maar de toekomst zal niet makkelijk zijn. Het zal moeilijk zijn, maar God helpt ons erdoor!

Dit alles gezegd hebbende, ga ik nu aan de Pinksterpreek werken, die zodra deze klaar is op de website geplaatst zal worden. Net zoals de preek voor deze Sabbat. Op deze manier kunnen wij ons hergroeperen en beginnen focussen op wat er voor ons ligt.

De tijd gaat voorbij en onze ontberingen en beproevingen zullen voorbij gaan. En in dit alles zal God met jou zijn en jou kracht geven en voor jou zal ingrijpen, zodat je vooruit kan gaan.

Deze Pinksterpreek zal veel informatie bevatten. God is barmhartig voor ons en heeft zoveel aan ons geopenbaard in de voorbije jaren. En Hij blijft dat doen. Wacht op God, Hij zal ons niet verlaten.

Door al dit blijft mijn hoop hetzelfde, omdat de zon op deze 26ste nog niet in de hele wereld ondergegaan is. Maar als wij vooruit moeten gaan, dan is dat zo! Gods wil geschiedde.