Ronald Weinland

JERUZALEM

De Arabische Lente, beter bekend als de Arabische Revolutie, ging nooit over de opkomst van de democratie, maar veeleer over het opstoken van een Islamitische hetze tegen het Westen.

Religieuze verschillen en religieus fanatisme liggen ten grondslag aan de volgende Wereldoorlog. De onverzoenbare verschillen tussen de 3 grootste religies, die voortgekomen zijn uit de afstammelingen van Abraham worden nu openlijk aan de kaak gesteld.

God ontmaskert deze verschillen nu, om aan de kaak te stellen dat deze rivaliserende religies nooit verzoend kunnen worden. Verzoening kan tot vrede leiden, maar verdeeldheid leidt slechts tot oorlog. Hun verschillen staan centraal in wat leidt tot een uiteindelijke confrontatie.

De vrees voor de Islam groeit gestaag in de Westerse christelijke wereld en men doet er alles aan om de Moslims te sussen en zelf zo voorzichtig mogelijk te zijn, teneinde datgene waar zij bevreesd voor zijn, niet te bruuskeren. De Joodse gemeenschap ziet deze groeiende zwakheid aan en ziet de domheid in van deze toegeeflijke houding van het Westen. Wat dit betreft gelden de in het vorige artikel geciteerde woorden die Premier Benjamin Netanyahu tegen de V.S. sprak: ‘Er is Geen Tijd Meer!’ Meer dan enig volk op aarde, begrijpen de Israëli’s de ware motivatie van Iran, dat zichzelf ziet als het instrument van de eindtijd-Mahdi om Israëls volledige vernietiging te bewerkstelligen, alle heidenen te doden en de vlag van de Islam in alle uithoeken van de wereld te hijsen. Dit wordt door het Westen niet als geloofwaardig gezien, maar voor Israel en Iran is dit bittere ernst.

Jeruzalem Omsingeld Door Legers
Jeruzalem is één van de oudste en meest belegerde steden ter wereld. Ironisch genoeg betekent haar naam letterlijk ‘De Weg van Vrede’ of ‘Het Onderwijzen van Vrede’. Maar de drie grootste godsdiensten.. Islam, Judaïsme en Christendom zijn niet erg succesvol geweest in het bewandelen van de weg tot vrede; en dit zeker niet wat Jeruzalem betreft, door de eeuwen heen.

Het Westen is volledig in slaap gesukkeld en heeft geen enkel besef van een op handen zijnde Wereldoorlog die nu voor de deur staat. Je zou denken dat op zijn minst de Zuidelijke Staten van Amerika, genaamd de ‘Bible Belt’ (een regio waar een hoge concentratie van streng-christelijke kerken te vinden is) – wakker en alert zouden zijn, en het zouden uitschreeuwen uit schrik voor wat zij in het Midden Oosten zien voltrekken; vooral als je kijkt wat zij onderwijzen. Er zijn daar vele geloofsstrekkingen die een teken van de eindtijd zien in de ‘omsingeling van Jeruzalem door legers’; en de samenkomst van vele legers in een ultiem wereldconflict genaamd ‘Armageddon’.

Die regio van de wereld kookt van de onrust en de groeiende roep naar oorlog…zelfs tot een Wereldoorlog. Iran stuurt elitetroepen en wapens naar Syrië, om het regime te ondersteunen en haar positie tegen Israël te versterken. Daarenboven stoken zij onrust in Libanon door middel van Hezbollah. En in het Zuiden heeft Egypte militairen en wapens in de Sinaï woestijn van Egypte opgesteld; dit in overtreding met het Egyptisch-Israelisch Vredesverdrag van 1979.

Vorige week rapporteerde een artikel in de Britse ‘Telegraph’ als volgt over de groeiende militaire armada in de Perzische Golf: ‘Oorlogsschepen, vliegdekschepen, mijnenvegers en duikboten uit 25 landen verzamelen zich rond de strategisch belangrijke Straat van Hormuz in een ongeëvenaarde machtsvertoon, terwijl Israël en Iran meer en meer op de rand van oorlog staan’.

Diezelfde dag rapporteerde Associated Press: “Het hoofd van de machtige Iranese Revolutionaire Garde waarschuwde Zondag dat de raketten van zijn land er voor zullen zorgen dat er ‘niets overblijft’ van Israël , als zij militaire actie zouden ondernemen tegen Teheran, vanwege haar controversiële nucleaire programma.” Het artikel vervolgde: “Zulke waarschuwingen en opmerkingen over Israëls vernietiging werden reeds eerder geuit door Iranese leiders. Maar de uitspraken van Generaal Jafari in een interview met het Teheraanse nieuws waren ongewoon gedetailleerd, in krachtige taal gesproken en begeleid van een uitgebreide opsomming van de middelen waarover Iran zegt te beschikken om terug te slaan op een aanval op haar nucleaire installaties”.

De taal die Israël gebruikt wordt ook harder. Onlangs sprak Shimon Peres over een wereld die zich in een uniek tijdperk in de geschiedenis bevind; en hij refereerde naar de Iranese President Mahmoud Ahmadinejad als volgt: “Sinds Hitler, heeft geen enkel ander staatshoofd ooit dusdanig zijn verlangen geuit om een heel volk te vernietigen en een heel land te elimineren”.

Veel Israëli’s hebben goede redenen om tot zo’n vergelijking te komen tussen Hitler en de uitspraken van Mahmoud Ahmadinejad, die zijn bewondering voor Hitler niet onder stoelen of banken steekt, herhaaldelijk het bestaan van de Holocaust ontkend heeft en zijn verlangen naar de uitroeiing van het Joodse volk geventileerd heeft. Voeg hier de historiek en de houding aan toe die gepaard gaan met de naamsverandering van ‘Perzië’ naar ‘Iran’, en de bezorgdheid groeit des te meer. In 1935 begon de Sjah van Iran (de vader van de man die in 1997 afgezet werd), die een Naziesympathisant en een Jodenhater was, officieel met de naamsverandering van ‘Perzië’ naar ‘Iran’ (wat letterlijk betekent ‘Land van de Ariërs’).

Een paar weken geleden legde het voormalige hoofd van Buitenlandse Zaken en het Comité van defensie van de Knesset, Tzachi Hanegbi, een ontnuchterende verklaring af: “We staan nu, naar mijn mening, voor de 50 noodlottigste dagen in de geschiedenis van Israel sinds de ‘Yom Kippur-oorlog’, toen we ook een paar dozijn noodlottige dagen doormaakten.” Het zijn inderdaad zeer ontnuchterende en spannende dagen voor het Israëlische volk.

Legers verzamelen zich in het Midden Oosten, en ze worden daar verzameld door de enige Ene Almachtige Uit-Zichzelf-Bestaande Eeuwige God, in voorbereiding van de wereld op haar laatste oorlog en de omverwerping van alle regeringen. Dan zal God op de laatste dag van de regeerperiode van de mens, op 19 Mei 2013, Zijn regering op aarde aanstellen; het Koninkrijk van God dat over de gehele aarde zal regeren, en ware en eeuwigdurende vrede zal brengen. Maar voordat de mensheid eindelijk ware en blijvende vrede kan ervaren, moet er nog een grote oorlog zijn. Een laatste Wereldoorlog waarin God zelf zal ingrijpen om alle oorlogen te beëindigen, voor altijd!