Ronald Weinland

Gods Werk

Ter introductie van dit artikel wil ik eerst en vooral met iedereen delen dat ik momenteel volop bezig ben met een aantal studies, met planning voor de toekomst en met het voorbereiden van een aantal preken die God mij nu op een hele unieke manier en met een unieke timing aan het geven is.

Als je in ogenschouw neemt waar we ons in de tijd bevinden, dan is alles wat er nu gebeurt enorm opwindend voor me. Ik kijk ernaar uit om dit alles meer ten volle met jullie allen te kunnen delen op een gegeven moment in de nabije toekomst; maar dit zal pas kunnen gebeuren wanneer we het einde van dit speciale Jaar van Toewijding zullen naderen.

Omdat dit momenteel mijn focus is, zullen de artikels op de website met een iets grotere interval dan in het verleden het geval was gepubliceerd worden – misschien om de 3 tot 5 weken in plaats van om de 2 a 3 weken, zoals ik dat in het verleden trachtte te doen. Daarenboven zullen de artikels ook wat korter een wat meer ter zake zijn, en beetje meer zoals het voorgaande artikel en dit artikel nu.

We naderen nu het einde van deze 6de profetische periode van 1.260 dagen sinds de Apostase, en we maken ons klaar om de 7de periode die zal leiden tot de wederkomst van Christus in te gaan. Met deze focus in gedachten, is het altijd belangrijk dat we onthouden dat dit Gods werk is – wij zijn Gods werk. Nu wij het einde van deze speciale periode van toewijding naderen, vind ik de manier waarop God mij nu leidt, het tempo waarin Hij mij leidt en de doelgerichtheid waarmee Hij mij leidt echt ontzagwekkend.

Nog iets wat ik zeker en graag met jullie allen wil delen, is dat ik absoluut niet de gelegenheid zou gehad hebben om te doen wat ik nu aan het doen ben, als ik niet eerst mijn hartaanval had gehad. En hoe vreemd het ook mag klinken…ik voel me momenteel zo ontzettend ‘opgeladen’ door de opdracht die nu gekregen heb, dat ik werkelijk dankbaar ben dat ik die hartaanval gekregen heb.

Huidige gezondheidstoestand
Hierbij wil ik jullie ook even kort op de hoogte te brengen van mijn huidige gezondheidstoestand, omdat ik van vele kanten de vraag heb gekregen van mensen om meer informatie daarover te kunnen krijgen. Er is niet veel te melden, gewoonweg omdat alles hier erg langzaam verloopt. Ik ben onderzocht door een cardioloog in dienst van de overheid (wat op zich al betekenisvol zou kunnen zijn) maar voor zover ik het begrepen heb heeft hij een verzoek ingediend om mij een stresstest te laten ondergaan. Sommige mensen hebben mij aangeraden om dit niet te doen, maar ik zal het wel doen. God zal voor alles zorgen wat in deze nodig is. Ik ben me momenteel zeer goed bewust van mijn huidige fysieke sterktes en zwakheden, en ik zal niets doen tijdens die tests waarbij ik me niet op mijn gemak voel.

Eigenlijk gaat heel erg goed met me. Ik kan bijvoorbeeld al een flinke wandeling maken zonder enige stress (benauwdheid) te voelen.

De stresstest waarvan sprake zal waarschijnlijk de eerstvolgende maand nog niet uitgevoerd worden. Voor zover ik het begrepen heb is de bedoeling van deze test om vast te stellen of mijn hart terug sterk genoeg is om de medische procedure (operatie) uit te laten voeren waarbij de andere twee stents ingebracht zullen worden. En daarom verwacht ik dat het na die stresstest nog wel een maand of twee kan duren voordat die uiteindelijke operatie uitgevoerd zal worden, gezien de ‘snelheid’ waarmee alles hier gebeurt. Maar ik vind het best zo, want dat betekent dat ik verder kan werken aan datgene waar ik op dit moment mee bezig ben. Want door wat er gebeurd is moet ik momenteel geen enkel fysieke arbeid doen totdat die twee slagaders hersteld zijn.

Het is overduidelijk dat God mij heel veel fysieke kracht gegeven heeft om het werk te doen wat ik deed tot aan mijn hartaanval…zelfs met drie slagaders die zo goed als volledig verstopt zaten. Effectief zaten er twee van de drie al een tijdje volledige verstopt. Het is duidelijk dat ik veel kracht gekregen heb om het soort werk uit te voeren dat ik hier deed.

Het was voor God een kleinigheid om dit voor mij te doen, en het is nu ook een kleinigheid voor Hem om mij de kracht te geven die Hij mij nu geeft. Hij had wat ik onderging kunnen stoppen, maar dat had nooit de verbazingwekkende resultaten geproduceerd die nu werkzaam zijn. Nogmaals, ik zal dit alles op een later tijdstip met jullie kunnen delen – maar dan op een tijdstip dat door God bepaald wordt. Dit IS Gods werk!

Profetie
Dit brengt ons bij een interessant punt voor deze tijd. Het heeft te maken met alles wat in ons leven plaatsvindt. Als wij beseffen dat wij inderdaad Gods verwekte kinderen zijn, en dat ons leven volledig in handen van de Grote Schepper God ligt, dan gebeurt alles wat God in ons leven en in de Kerk toestaat met het oog op een groter doel wat nog volgen zal. Hij zou kunnen ingrijpen bij elke ontbering, elke beproeving, elke fysieke kwaal en in alles wat wij in ons leven als slecht ervaren en dit kunnen stoppen. Maar als Hij deze dingen niet verhindert, hebben wij dan nog het geloof en het vertrouwen dat dit Gods werk is, en dat wij Zijn werk zijn?

Toen Laura onlangs in Minnesota was, vertelde ik over de telefoon aan de Kerkgroep daar dat ik had kunnen sterven…en dat ik nog steeds dood kan gaan, maar dat het niets zou veranderen aan de vervulling van Gods plan, noch aan het feit dat dit Zijn Kerk is. Dit is Gods werk! Ik begrijp hoe sommige mensen zich zouden voelen als dit zou gebeuren, en dat zij geloven dat zulks niet kan gebeuren omdat ik Gods apostel en profeet ben, en ook één van de twee getuigen. Je zou je kunnen afvragen: ‘Hoe zou jij kunnen sterven, terwijl de profetieën nog steeds vervuld zouden kunnen worden?’

Voordat ik dit beantwoord, en zodat iedereen ervan verzekerd mag zijn, wil ik het glashelder maken dat ik persoonlijk niet geloof dat dit zal gebeuren. Ik geloof dat God met mij zal blijven werken om dit eindtijdwerk de voleindigen, maar dit brengt ook waarheid aan het licht waarvan wij op de hoogte moeten zijn.

Het gaat om waarheid over de profetieën, en ook over ons vertrouwen en geloof in het feit dat wij Gods verwekte kinderen zijn waarmee Hij momenteel in Zijn overblijfsel Kerk werkt. Laten we het scenario gebruiken wat ik zonet aangehaald heb, dat ik zou komen te overlijden en dat er daardoor niets verandert, en dat dit dan nog steeds Gods werk is.

Hoe zou de profetie over de twee getuigen waarin wij geloven nog steeds waar kunnen zijn als dit zou gebeuren? Dat is precies waar ik het over heb; dit is Gods werk. Wij kunnen God niet beperken. Maar dat is vaak precies wat wij doen.

De waarheid is dat God ‘vele manieren’ heeft om profetieën te vervullen. Daarom is een groot deel van de profetieën ook op een unieke manier opgetekend, precies met dit doel voor ogen.

Profetie is niet voor de hand liggend, is geen ‘uitgemaakte’ zaak. Profetieën en de vervulling daarvan is niet iets wat je zomaar zelf kan uitzoeken door middel van studie, calculaties of speculatie. God openbaart alle profetieën door middel van Zijn profeten. Wanneer de tijd rijp is – Gods tijd – kan Hij een profetische uitspraak inspireren, iets uit de opgetekende profetieën openbaren, of kan Hij een specifieke vervulling van iets wat reeds gebeurd is openbaren dat past bij een specifieke profetische gebeurtenis. Maar dit alles wordt enkel en alleen op één specifieke manier geopenbaard. Dit gebeurt altijd door middel van een profeet van God, en op geen enkele andere manier.

Profetie wordt geopenbaard WANNEER God bepaalt – volgens Zijn timing – dat de tijd gekomen is dat een specifieke zaak ‘geopenbaard’ moet worden betreffende iets wat Hij lang geleden opgetekend heeft. Hij heeft een plan, maar Hij beschikt over een groot aantal manieren waarop Hij de profetieën die Hij lang, lang geleden liet optekenen kan vervullen.

Je kan God niet beperken. Er bestaat niet slechts één manier waarop de profetieën vervuld kunnen worden. Als ik gestorven was, en God had een doel gehad met het veranderen van een deel van de huidige loop der dingen die momenteel vervuld worden, dan zijn er vele manieren waarop Hij dit zou kunnen doen waarbij Hij nog steeds Zijn profetische geschriften tot vervulling zou kunnen brengen. God zou een reden kunnen hebben om iemand anders op te leiden voor een doel wat voorheen niet nodig was; het zou kunnen dat er vanwege veranderingen in de wereld, of in mensen die nog niet eens geroepen zijn, dat er behoeft zou zijn aan iemand anders dan mezelf om de taak te vervullen die ik tot nu toe uitgevoerd zou hebben.

Het punt is dat sommige dingen niet door God beslist worden totdat de tijd gekomen is dat zij in vervulling moeten gaan in Zijn grote plan. Dat komt omdat er steeds zaken in de wereld kunnen veranderen, omdat God de mensheid nu eenmaal vrije wil gegeven heeft, en dat God de dingen in overeenstemming daarmee in vervulling laat gaan. Naarmate we voorwaarts gaan, zullen we hieromtrent meer uitleg krijgen, maar op dit moment krijgen we een introductie hierop, zodat we die al een klein beetje kunnen beginnen te verteren, zodat we op een later tijdstip meer zullen kunnen ontvangen.

Het is een leerproces dat werkt met bouwstenen. Het heeft ook te maken met een aantal nieuwe inzichten die we gedurende de afgelopen 7 jaar ontvangen hebben. Als je datgene wat hier nu gegeven wordt begint te verteren (verwerken), dan zal het veel makkelijker zijn om datgene wat later gegeven zal worden te kunnen begrijpen.

Overweeg bijvoorbeeld eens dat de profetie over de twee getuigen ook door twee verschillende paren mensen zou kunnen worden vervuld…of dat er één vervanger zou kunnen zijn indien God zou verkiezen om dit zo te doen, en dat dit niets zou veranderen aan het feit dat die profetie dan nog steeds vervuld zou worden. De eerste fase van die ‘getuigenis’ die begon in 2008, in de 5de periode van 1.260 dagen, werd op geestelijk niveau vervuld.

De getuigenis die in de 7de periode van 1.260 dagen vervuld zal worden, zal een letterlijke fysieke fase van vervulling zijn door twee getuigen. Het is profetisch volkomen toelaatbaar dat beide fases door verschillende mensen uitgevoerd worden, en dat alles wat er geschreven staat dan nog steeds perfect vervuld wordt. In een voorgaand artikel hebben we besproken dat er vele manieren bestaan waarop de profetieën vervuld zijn. Wat me hierbij meteen voor de geest komt, is dat er bijvoorbeeld een geestelijk type en een fysiek type van vervulling is. Er zijn vele ‘types’ van vervulling in de profetieën, en de meeste daarvan kunnen door verschillende dienaren van God vervuld worden.

Daarom moeten we altijd geduldig zijn wanneer er iets is dat niet exact op die manier vervuld wordt waarop wij geloofden dat dit vervuld zou moeten worden. Dit is Gods werk, en als wij Zijn mensen (zijn volk) zijn, dan zouden wij moeten begrijpen dat Hij altijd datgene aan ons zal openbaren wat wij moeten weten. Zo is het altijd geweest, en wij zijn Zijn volk.

Ik wil hiermee alleen maar aantonen dat veel profetieën gewoonweg niet ‘voor de hand liggend’ zijn, zoals wij zo vaak geneigd zijn te denken. Maar er zijn wel degelijk profetieën die wel op een zeer specifieke en exacte manier vervuld worden.

De manier waarop sommige zaken vervuld kunnen worden kan ons geheel onbekend zijn, en wordt vaak niet geopenbaard tot op een specifiek moment in de tijd wanneer God op dat moment besluit om het te vervullen. Dat is nog een reden waarom wij o zo voorzichtig moeten zijn, vooral van nu af aan, omdat wij allen één moeten zijn, meer dan ooit tevoren. Wij moeten allen hetzelfde spreken (verkondigen).

Een waarschuwing
Zoals in het verleden reeds tegen de ministry gezegd is (en het is verstandig dat iedereen deze instructie zou opvolgen), als er iets geschreven of gezegd wordt wat vervolgens aan een van onze websites toegevoegd wordt, dan moeten wij voorzichtig en zorgvuldig zijn en niet verder gaan dan die ‘huidige waarheid’. Want anders kunnen wij onszelf heel gemakkelijk in een positie bevinden die strijdig aan God is. God werkt op een heel specifieke manier binnen in Zijn Kerk. En wij zijn nu reeds lange tijd op krachtige wijze getuige van de manier waarop Zijn geest en die van Zijn Zoon werkzaam zijn. God heeft veel waarheid en ook veel nieuwe waarheid aan Zijn Kerk geopenbaard. Als wij werkelijk geloven dat dit Gods Kerk is en dat dit Gods werk is, dan zullen wij ons best doen om één te zijn met alles wat God gegeven heeft.

Een laatste voorbeeld wat ik nog wil meegeven over dit onderwerp van de profetieën en het feit dat wij allen ‘hetzelfde moeten spreken’ (verkondigen), is iets wat van tijd tot tijd de kop opsteekt, en waar men wel eens over neigt te speculeren. Er zijn veel onderwerpen die zich hiertoe lenen (speculatie), maar er is een voorbeeld dat erg actueel is en dat ik daarom nu wil aanhalen…het gaat over speculatie over wie de ‘koning van het noorden’ zou kunnen zijn en wie de ‘koning van het zuiden’?

Waarom zou iemand zich inlaten met zo’n bijkomstigheid, en het opblazen tot iets belangrijkers dan het werkelijk is? Laten we dit onderwerp eens bekijken vanuit het standpunt van alles wat we tot nu toe besproken hebben.

Waar wordt er ook maar enige vermelding gemaakt in preken, artikels, boeken of ander geschreven materiaal, over wie deze koningen wel zouden kunnen zijn in deze eindtijd? Als hier geen enkele vermelding van wordt gemaakt…zijn wij dan nog in volledige eenheid en overeenstemming indien wij hierover speculeren? Is dit opbouwend, productief of zelfs waarheid? Indien niet..waarom zou je er dan over beginnen? Of is het iets wat jouw ijdelheid streelt? Geeft het je een vals gevoel van erg ‘geestelijk’ te zijn? Zulke zaken kunnen geestelijk heel schadelijk zijn.

De reden waarom dit aangehaald wordt, is omdat dit en andere dergelijke zaken van tijd tot tijd de kop opsteken. Zoiets zou bij ons een alarmbel moeten doen afgaan, en dit vooral tijdens dit speciale jaar van toewijding dat wij nu doormaken.

Er is een goede reden waarom ik deze profetie nooit behandeld heb. En doet dit af aan mijn functioneren als profeet? Nee.

Het is gewoonweg zo dat ik iets niet kan en niet wil geven tenzij ik absoluut zeker ben dat het van God komt. Een aantal jaar geleden had ik het er nog over met een paar mensen, dat ik me afvroeg waarom God mij hierover nog niets had geopenbaard, omdat dit toch iets is wat over de eindtijd gaat. God heeft mij er nog niet toe geleid om te kunnen zien wat deze profetie exact inhoud. Er kunnen wat ‘types’ zijn die verbonden zijn met minder belangrijke situaties in de wereld, maar de specifieke vervulling van datgene wat in Daniel geschreven staat is mij nooit gegeven, en dus kan ik dit ook niet (door)geven.

Het kan zijn dat God nu begint met een tip van de sluier hierover op te lichten, want ik herken wel zekere patronen waarop God met mij werkt en heeft gewerkt in het verleden. Als dit inderdaad zo zou zijn, dan zou er gerust nog wat tijd over heen kunnen gaan voordat dit in zijn volledigheid wordt geopenbaard. Hoe dan ook, indien dit zo een patroon zou blijken te zijn (wat me al vrij snel duidelijk zou worden) dan zal de vervulling hiervan in niets lijken op enige speculatie die men ook maar kan verzinnen.

Er zijn voor iedereen nuttige lessen te trekken uit alles wat hier aan bod gekomen is. Vraag hulp aan God om ze allemaal te kunnen zien, en vraag ook hulp om er uit te leren wat er uit geleerd kan worden.