Ronald Weinland

Update na het Feest

Het is lang geleden dat er een artikel op de website verschenen is. De laatste keer was het laatste deel van Hoofdstuk 7 van het nieuwe boek ‘Profeteer tegen de Naties.’ Sindsdien is er veel gebeurd, en er was niet echt nood aan een nieuw artikel. Maar omdat het nu zo lang geleden is, heb ik besloten om een soort van ‘Update na het Feest’ te geven.

Sinds dart laatste artikel, ben ik nog een laatste keer door het boek heen gegaan om het een laatste keer te editen. En er zijn ook nog anderen bij betrokken geweest om nog een keer het hele boek door te nemen voordat we het naar de drukkerij stuurden voor een eerste druk. We hebben slechts een kleine oplage laten drukken zodat we al een aantal exemplaren bij de hand zouden hebben om tijdens het Loofhutten Feest uit te kunnen delen. Die eerste druk is bedoeld voor iedereen in de Kerk en eenieder die dit artikel leest en graag een persoonlijk exemplaar zou ontvangen.

Dit derde boek is iets dikker dan de twee voorgaande boeken. Het legt uit waarom God zo genadig nog zeven extra jaren geschonken heeft aan de overblijfsel Kerk (de verstrooide Kerk) en aan de wereld, voordat Jezus Christus terugkeert om Gods regering over de aarde aan te stellen.

Er werd al eerder uitgelegd dat God voor 2008 bepaald had dat Hij grote fysieke verdrukking zou toestaan – zonder dat Hij daarin genadig zou ingrijpen – welke een enorme vernietiging teweeg zou gebracht hebben, groter nog dan de verwoestingen ten gevolge van Wereld Oorlog III. Voor 2008 was de wereld door God veroordeeld om onvoorstelbare vernietiging te moeten ondergaan, die zou voortkomen uit de volledige ontketening van de Zeven Zegels uit Openbaring. Als dat gebeurd zou zijn, dan zou de wereld niet dezelfde kans gekregen hebben om de omvang van die vernietiging te trachten te beperken of zelfs een halt toe te roepen, omdat dit specifieke oordeel tegen haar uitgesproken was. Maar God gaat nu toestaan dat de mensheid potentieel van Zijn genade kan ontvangen.

Dit nieuwe boek verteld ons over Gods openbaring, dat Hij grote genade aan de mensheid wil schenken. Die genade zal geschonken worden aan diegenen die zullen luisteren waardoor er nu honderden miljoenen mensen potentieel de kans zullen krijgen om verder te mogen leven in het Millennium tijdens de regering van Jezus Christus op deze aarde. Maar dit boek zal niet zoals het tweede boek ‘2008 – Gods laatste getuigenis’ gepromoot worden, totdat de Donders krachtig beginnen te klinken en tot de gevolgen van het weerklinken van de Tweede Trompet duidelijk voelbaar zijn. Sinds de Donders begonnen te weerklinken, na 9/11 zijn er veel Donderslagen te horen geweest, maar niet in de ordegrootte van wat nog staat te gebeuren.

Wanneer deze dingen eenmaal beginnen te gebeuren, zullen we dit boek beginnen te promoten en het flink op de voorgrond schuiven, zodat de mensen ware antwoorden op het waarom van al deze gebeurtenissen kunnen vinden. Als we het boek nu zouden beginnen te promoten en alle kosten die daaraan gepaard gaan zouden maken, dan zou dat een verspilling van onze tijd en geld zijn. Dat is zo omdat op dit moment in de tijd, de mensen niet zouden luisteren! Maar God gaat daar verandering in brengen. En zoals ik op de Laatste Grote Dag van het Feest al zei, dat zal hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren voor het Loofhuttenfeest van volgend jaar. Het is zelfs mogelijk dat God ons nog een keer de mogelijkheid zal schenken om samen te kunnen komen op het Loofhuttenfeest in 2018, voordat de grootste verwoestende gebeurtenissen in de wereld effectief zullen beginnen.

Vanaf nu gaan we verder met te werken aan de introductie tot het boek, zodat we deze op een zeer ordelijke georganiseerde manier op onze website kunnen plaatsen. Daarmee bedoel ik dat we hopen om alle vertalingen in de verschillende talen op hetzelfde moment klaar te krijgen. Het is opwindend om te zien dat we het boek deze keer in meer talen vertaald is dan de vorige boeken. De bijkomende vertalingen zijn in het Duits, Russisch en Zweeds.

Op z’n vroegst zal dit boek over vier tot vijf maanden op onze website geplaatst worden. Tot dan beschikken we nu reeds over gedrukte boeken die we beschikbaar stellen voor iedereen die de artikels op de website leest en graag een persoonlijke kopie wil ontvangen. Je hoeft alleen maar je aanvraag in een email naar de Kerk website te sturen.