Ronald Weinland

RECENT ARTIKELEN

Ben jij voorbereid op de komst van Christus?

De titel van het vorige artikel op deze website was: ‘Is de wederkomst van Christus op handen?’ Daarin werd de vraag gesteld: ‘Zou dit minder dan één jaar van nu kunnen gebeuren?’ Nu, zes maanden later, resten er ons nog slechts twee tot drie maanden voordat we met zekerheid zullen weten of Christus in 2019 zal …

Is de wederkomst van Christus op handen?

Is de wederkomst van Christus op handen? Zou dit minder dan één jaar van nu kunnen gebeuren? Door alle tijden heen zijn er verschillende leringen geweest over en de hoop op een Messias – een gezalfde die door God gezonden zou worden om een Koninkrijk te vestigen – Zijn Koninkrijk op aarde. …

Profeteer tegen de Naties: DE LAATSTE OPDRACHT

Het is nu bijna één jaar geleden dat er een artikel op deze website verschenen is. De tijd is nu aangebroken om de laatste opdracht aan Gods Kerk te verkondigen. Een opdracht die rechtstreeks tot leidt tot de oprichting van Gods Regering op aarde door Gods Messias, Jezus …

ARCHIEF

Update na het Feest

Onze Focus Na Het Loofhuttenfeest

Meer Over Profetie En Profetieën

Gods Werk

De Laatste Rechte Lijn

+ Archief