Ronald Weinland

RECENT ARTIKELEN

Is de wederkomst van Christus op handen?

Is de wederkomst van Christus op handen? Zou dit minder dan één jaar van nu kunnen gebeuren? Door alle tijden heen zijn er verschillende leringen geweest over en de hoop op een Messias – een gezalfde die door God gezonden zou worden om een Koninkrijk te vestigen – Zijn Koninkrijk op aarde. …

Profeteer tegen de Naties: DE LAATSTE OPDRACHT

Het is nu bijna één jaar geleden dat er een artikel op deze website verschenen is. De tijd is nu aangebroken om de laatste opdracht aan Gods Kerk te verkondigen. Een opdracht die rechtstreeks tot leidt tot de oprichting van Gods Regering op aarde door Gods Messias, Jezus …

Update na het Feest

Het is lang geleden dat er een artikel op de website verschenen is. De laatste keer was het laatste deel van Hoofdstuk 7 van het nieuwe boek ‘Profeteer tegen de Naties.’ Sindsdien is er veel gebeurd, en er was niet echt nood aan een nieuw artikel. Maar omdat het nu zo lang geleden is, heb ik besloten om een soort van …

ARCHIEF

Onze Focus Na Het Loofhuttenfeest

Meer Over Profetie En Profetieën

Gods Werk

De Laatste Rechte Lijn

Update Over Mijn Gezondheid

+ Archief